požeško komunalno poduzeće - za čist grad 

Projekti energetske obnove višestambenih zgrada
Pogled na grad Požegu s okolicom
U gradu Požegi održava se preko 360.000 m2 zelenih površina, 293.000 m2 javnih površina, te čišćenje 184.000 m2 ulica s tim da je ukupna površina gradskih ulica 355.585 m2.
Djelatnost održavanja javnih i zelenih površina, odnosno javne čistoće, obavlja se sukladno minimalnom opsegu radova, koje donosi nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave.
Pogled iz zraka na Groblje Krista Kralja
Komunalac Požega d.o.o. upravlja grobljima na području Grada Požege (Groblje sv.Ilije, Groblje sv.Elizabete, Groblje Jagodnjak, Groblje Krista Kralja i groblja u Mihaljevcima i Novim Mihaljevcima).
Pogled na rijeku Orljavu i uži centar grada Požege
Djelatnost održavanja javnih i zelenih površina, odnosno javne čistoće, obavlja se sukladno minimalnom opsegu radova, koje donosi nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave.
Naplata parkiranja u gradu Požegi vrši se na ukupno 1001 parkirnih mjesta. Cijena 1 sata u 1. zoni iznosi 4 kn, a u 2. zoni 3 kn.
Komunalac Požega d.o.o. obavlja sakupljanje i zbrinjavanje otpada s područja 3 grada (Požega, Pleternica i Kutjevo) i 5 općina (Brestovac, Čaglin, Jakšić, Kaptol i Velika).

Energetska obnova višestambene zgrade na adresi Dr. Vlatka Mačeka 12, Požega

 

Zgrada na adresi Dr. Vlatka Mačeka 12 u Požegi (k.č.br. 1553/5, k.o. Požega) izgrađena je 1964.g. i svrstana je u energetski razred E. Sastoji se od 12 stambenih jedinica. Nakon provedenih mjera energetske obnove će se poboljšati kvaliteta života stanara zgrade koja će biti u C energetskom razredu.

Naziv korisnika: Komunalac Požega d.o.o za komunalne djelatnosti

Referentna oznaka: KK.04.2.2.01.0528

Razdoblje provedbe projekta: 1.11.2016. do 31.10.2018.

Ukupna vrijednost projekta: 815.256,75 kn

Iznos koji sufinancira EU: 479.917,80 kn

Mjere energetske obnove:

  • toplinska izolacija vanjskih zidova
  • toplinska izolacija stropa prema negrijanom prostoru
  • rekonstrukcija krova iznad grijanog prostora
  • zamjena dijela postojeće drvene stolarije

Ciljevi i očekivani rezultati:

  • ušteda toplinske energije od 66%
  • smanjenje emisije CO2 za 66%.
  • C energetski razred

Osoba za kontakt: Tomislav Didović +385 99 499 0664

www.strukturnifondovi.hr

Završena je energetska obnova višestambene zgrade na adresi Dr. Vlatka Mačeka 12 u Požegi.

Radove je izvela zajednica ponuditelja Z.D.S. Čolić – strojno žbukanje i L projekt d.o o. Stručni nadzor radova energetske obnove obavljala je Zajednica ponuditelja Zeleni projekt j.d.o.o. i Zajednički projektantski ured d.o.o.

Postavljena je toplinska izolacija vanjskih zidova, rekonstruiran krov te zamijenjena postojeća drvena stolarija plastičnom.