požeško komunalno poduzeće - za čist grad 

    Stanoupravljanje

    Krajem 2004. godine temeljem odluke Grada Požege izvršeno je pripajanje Stanouprave d.o.o., sa svojim djelatnostima grijanja i upravljanja stambenim zgradama. Upravljanje stambenim zgradama definirano je Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, NN 91/96, i Uredbom o održavanju zgrada NN64/97, a  primjenjuju se zakoni o platnom prometu, računovodstvu, graditeljstvu, ovršnom postupku i drugi.

    Prema Zakonu o vlasništvu, suvlasnici su dužni sudjelovati  u upravljanju nekretninom, izabrati pravnu osobu  upravitelja te  jednog od suvlasnika za predstavnika suvlasnika. Upravitelj  svakoj zgradi otvara poseban žiro račun na koji su suvlasnici dužni uplaćivati sredstva zajedničke pričuve. Zakon ih definira kao namjenski vezanu zajedničku imovinu  suvlasnika, namijenjenu za pokriće troškova održavanja zajedničkih dijelova zgrade. Suvlasnici odlučuju o iznosu pričuve,  radovima koji će se na zgradi obavljati, te sudjeluju u biranju izvođača radova. Kvaliteta održavanja zgrade ovisi prvenstveno o odlukama suvlasnika.

    Dužnost upravitelja  je izvršiti njihove zahtjeve usklađene s propisima, koje suvlasnici mogu platiti sredstvima zajedničke pričuve na svome  žiro računu. Upravitelj je nalogoprimac suvlasnika.

    S 1.1.2017. na upravljanju Komunalca Požega d.o.o. je 110 zgrada, 106 žiro računa, 1557 aktivnih prostora (71 poslovni prostor i 11 poslovnih prostora u stanu, 1466 stambenih prostora)

    Na upravljanju su zgrade na području Požege (96), Pleternice (5), Kutjeva (4), Čaglina (4) i Brestovca (1). Upravitelj Komunalac Požega d.o.o. član je udruge Upravitelj koja djeluje na području cijele Hrvatske, i u sklopu koje se kontinuirano vrši edukacija zaposlenika.

    Naknada upravitelja iznosi 0,25kn m² + PDV.

    Otkup stanova

    Komunalac Požega d.o.o. vodi evidenciju otkupa stanova za Grad Požegu, Grad Pleternicu, Grad Kutjevo, Općinu Čaglin, Općinu Velika, Općinu Kaptol, Općinu Brestovac i Općinu Jakšić. S 1.1.2017. g. postoji 413 otkupa.

    Projekti energetske obnove

    banner - korisni otpad

    banner - kompost

    banner- glomazni otpad

    banner- glomazni otpad

    Reciklažno dvorište & EU

    KORISNI LINKOVI

    banner FZOEU

    mzoip

    pozega

    Tekija LOGO