požeško komunalno poduzeće - za čist grad 

  Zimska služba

  Komunalac Požega d.o.o. obavlja zimsku službu na području Grada Požege u skladu s Planom rada zimske službe u Gradu Požegi koji se izrađuje jedanput godišnje prije zimske sezone.

  Planom rada zimske službe obuhvaća se čišćenje snijega i održavanje nužne prohodnosti ulica u Gradu Požegi i prigradskim naseljima, te nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju od 15.11. tekuće do 15.03. naredne godine, a radi sigurnog odvijanja prometa u zimskim uvjetima. Razdoblje djelovanja zimske službe može započeti i ranije, kao i završiti kasnije od navedenog roka, ako to zahtjevaju vremenski uvjeti.

  Redoslijed i prvenstvo izvođenja radova određuje se obzirom na važnost ulica, lokaciju javnih službi (HITNA POMOĆ, POLICIJSKA UPRAVA I POSTAJA, VATROGASNA SLUŽBA, BOLNICA), te frekvenciju prometa prema određenim zonama prioriteta.

  Pod redovnim održavanjem ulica u zimskim uvjetima podrazumijeva se:

  • izvedba pripremnih radova prije nastupanja zimskih uvjeta
  • ustrojavanje mjesta za parkiranje vozila koja obavljaju zimsku službu,
  • sprječavanje klizavosti kolnika posipanjem soli ili sipine
  • čišćenje snijega s kolnika, autobusnih stajališta, prometne signalizacije i pješačkih prijelaza. mostova i dr.
  • u slučaju velikih snježnih oborina stalno obevješćivanje o stanju prohodnosti
  • uklanjanje vozila koja su ostala na kolniku i onemogućuju normalno čišćenje ulica od snijega
  • osiguranje odvodnje s kolnika i nogostupa, kad nastupi otapanje snijega.
  zimska služba za web

  Projekti energetske obnove

  E-tržnica

  Reciklažno dvorište

  banner - korisni otpad

  banner - kompost

  banner- glomazni otpad

  banner- glomazni otpad

  Reciklažno dvorište & EU

  KORISNI LINKOVI

  banner FZOEU

  mzoip

  pozega

  Tekija LOGO