Javna nabava

 

Sukladno članku 80. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi ('Narodne novine' broj: 120/2016), a vezano uz  odredbe članaka 76. i  77. ZJN 2016. i sprječavanje sukoba interesa, objavljujemo da Komunalac Požega d.o.o. kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi kao ni okvirne sporazume i projektne natječaje sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice i podugovaratelja odabranom ponuditelju):

  1.  ITD-GAUDEAMUS d.o.o., Hrvatskih branitelja 14, Požega
  2. TEMPO SAVJETOVANJE j.d.o.o., Hrvatskih branitelja 14, Požega
  3. OBRT ZA USLUGE STARS, Vinogradska 1, Požega
  4. AUTOVITEZ obrt za trgovinu i usluge, Kuzmica 32a, Kuzmica
  5. ZANATSKA RADNJA FLEX, Blacko 42a, Blacko
  6. A-PLAN d.o.o., Blacko 38, Blacko
  7. CONSTRUCTING j.d.o.o., Blacko 38, Blacko
  8. PUNI KRUG d.o.o., Vjekoslava Babukića 28, Požega