požeško komunalno poduzeće - za čist grad 

  Javna nabava

   

  Sukladno članku 80. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi ('Narodne novine' broj: 120/2016), a vezano uz  odredbe članaka 76. i  77. ZJN 2016. i sprječavanje sukoba interesa, objavljujemo da Komunalac Požega d.o.o. kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi kao ni okvirne sporazume i projektne natječaje sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice i podugovaratelja odabranom ponuditelju):

  1.  ITD-GAUDEAMUS d.o.o., Hrvatskih branitelja 14, Požega
  2. TEMPO SAVJETOVANJE j.d.o.o., Hrvatskih branitelja 14, Požega
  3. OBRT ZA USLUGE STARS, Vinogradska 1, Požega
  4. AUTOVITEZ obrt za trgovinu i usluge, Kuzmica 32a, Kuzmica
  5. ZANATSKA RADNJA FLEX, Blacko 42a, Blacko
  6. A-PLAN d.o.o., Blacko 38, Blacko
  7. CONSTRUCTING j.d.o.o., Blacko 38, Blacko
  8. PUNI KRUG d.o.o., Vjekoslava Babukića 28, Požega  

  Plan nabave

  2020.

  pdfPlan nabave za 2020. godinu2.82 MB
  pdfPlan nabave sredstava rada za 2020. godinu2.82 MB

  2019.

  pdfDrugi rebalans Plana nabave za 2019. godinu2.82 MB
  pdfDrugi rebalans Plana nabave sredstava rada za 2019. godinu2.82 MB

  2018.

  2017.

  2016.

  2015.

  2014.

  Registar ugovora

  Javna nabava

  Jednostavna nabava

  Projekti energetske obnove

  E-tržnica

  Reciklažno dvorište

  banner - korisni otpad

  banner - kompost

  banner- glomazni otpad

  banner- glomazni otpad

  Reciklažno dvorište & EU

  KORISNI LINKOVI

  banner FZOEU

  mzoip

  pozega

  Tekija LOGO