požeško komunalno poduzeće - za čist grad 

  Javna nabava

  Sukladno članku 80. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi ('Narodne novine' broj: 120/2016), a vezano uz  odredbe članaka 76. i  77. ZJN 2016. i sprječavanje sukoba interesa, objavljujemo da Komunalac Požega d.o.o. kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi kao ni okvirne sporazume i projektne natječaje sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice i podugovaratelja odabranom ponuditelju):

   

  - DRABIK obrt za proizvodnju i usluge vl. Hrvoje Drabik, Požega; Makse Kuntarića 13

   

  Javna nabava

  Jednostavna nabava

  Plan nabave

  2019.

  pdfRebalans Plana nabave za 2019. godinu2.82 MB
  pdfRebalans Plana nabave sredstava rada za 2019. godinu2.82 MB

  Registar ugovora

  Projekti energetske obnove

  Reciklažno dvorište

  banner - korisni otpad

  banner - kompost

  banner- glomazni otpad

  banner- glomazni otpad

  Reciklažno dvorište & EU

  KORISNI LINKOVI

  banner FZOEU

  mzoip

  pozega

  Tekija LOGO