Javna nabava

Nacrt DoN za OPREMANJE POSTROJENJA ZA RECIKLIRANJE ODVOJENO SAKUPLJENOG BIOOTPADA NA LOKACIJI VINOGRADINE

Datum objave: 25.11.2021.

Rok za dostavu primjedbi i prijedloga: 30.11.2021.

 

pdfDOKUMENTACIJA O NABAVI - NACRT
pdfPRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
xlsxObrazac 2. 1. Troškovnik Stroj za mehaničku obradu Grupa 1
xlsxObrazac 2. 2. Troškovnik Mobilno bubnjasto sito Grupa 2
xlsxObrazac 2. 3. Troškovnik Strojevi i oprema Grupa 3
xlsxObrazac 3. 1. Tehničke spec Stroj za mehaničku obradu Grupa 1
xlsxObrazac 3. 2. Tehničke spec Mobilno bubnjasto sito Grupa 2
xlsxObrazac 3. 3. Tehničke spec Oprema, alati i uređaji za kompostanu Grupa 3


 

OPREMANJE POSTROJENJA ZA RECIKLIRANJE ODVOJENO SAKUPLJENOG BIOOTPADA NA LOKACIJI VINOGRADINE 

Datum objave: 11.10.2021.

Rok za dostavu primjedbi i prijedloga: 18.10.2021.

 

pdfIzvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

pdfDOKUMENTACIJA O NABAVI - NACRT
pdfPRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
xlsxObrazac 2. 1. Troškovnik Stroj za mehaničku obradu Grupa 1
xlsxObrazac 2. 2. Troškovnik Mobilno bubnjasto sito Grupa 2
xlsxObrazac 2. 3. Troškovnik Strojevi i oprema Grupa 3
xlsxObrazac 3. 1. Tehničke spec Stroj za mehaničku obradu Grupa 1
xlsxObrazac 3. 2. Tehničke spec Mobilno bubnjasto sito Grupa 2
xlsxObrazac 3. 3. Tehničke spec Oprema, alati i uređaji za kompostanu Grupa 3


 

IZGRADNJA I OPREMANJE KOMPOSTANE NA LOKACIJI VINOGRADINE

 Datum objave: 21.04.2021.

pdfIzvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

 

 Datum objave: 13.04.2021.

pdfPRETHODNO SAVJETOVANJE

pdfDOKUMENTACIJA ZA NADMETANJA
pdfPrijedlog ugovora
xlsTROŠKOVNIK


NABAVA KOMUNALNOG VOZILA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADNOG PAPIRA, KARTONA I PLASTIKE – DVOKOMORNO VOZILO

 

pdfIzvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

 

pdfDOKUMENTACIJA O NABAVI
pdfPRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
xlsxTROŠKOVNIK


IZGRADNJA POSLOVNE ZGRADE I NADSTREŠNICA U INDUSTRIJSKOJ ULICI U POŽEGI, K.Č.BR. 470/2, K.O. POŽEGA

KUPNJA VOZILA ZA SAKUPLJANJE OTPADA PUTEM FINANCIJSKOG LEASINGA