Raspored odvoza miješanog komunalnog otpada u dane blagdana i praznika

Obavještavamo korisnike naših usluga da će Komunalac Požega d.o.o. miješani komunalni otpad u dane blagdana i praznika odvoziti prema sljedećem rasporedu:

  • u dijelovima grada gdje se komunalni otpad prema rasporedu odvoza miješanog komunalnog otpada treba odvoziti u četvrtak, 20. lipnja 2019. godine, otpad će se odvoziti u subotu, 22. lipnja 2019.
  • u dijelovima grada gdje se komunalni otpad prema rasporedu treba odvoziti u utorak, 25. lipnja 2019. godine promjena nema pa će se otpad odvoziti kako je i planirano, 25. lipnja 2019.