U Reciklažno dvorište Požega do sada zaprimljeno preko 30 tona različitog otpada

U Reciklažno dvorište Požega od 9. svibnja 2019. god. do 26. lipnja 2019.god. otpad je predalo oko 550 korisnika. Istovremeno, velik broj građana dolazio se informirati o radu reciklažnog dvorišta. Do sada je u reciklažno dvorište zaprimljeno oko 30 tona raznog otpada i to oko 15 tona glomaznog otpada, 5 tona odjeće, po 2 tone električnog i elektronskog otpada, folije, papira i kartona te građevinskog otpada, oko tonu metala te oko 500 kg auto guma i ostalog otpada.

Gradonačelnik Darko Puljašić na konferenciji za novinare održanoj u prostoru RD Požega najavio je da će otpad u RD Požega moći dovoziti i korisnici s područja Velike, Brestovca, Kaptola i Jakšića do izgradnje vlastitih  reciklažnih dvorišta.

- Pozivam i pravne osobe da u reciklažno dvorište dovezu i predaju papir, karton i foliju jer će tako biti sigurni da će taj otpad biti pravilno zbrinut - dodao je gradonačelnik Puljašić. Istaknuo je da će ubrzo biti asfaltirana prilazna cesta te promijenjena prometna signalizacija (putokazi) kako bi olakšali građanima dolazak do RD.

Anto Bekić, direktor Komunalca Požega d.o.o. zahvalio je građanima koji su do sada koristili svoje pravo odlaganja otpada u reciklažno dvorište i dovezli otpad čime on nije završio u okolišu, već je adekvatno zbrinut. Pozvao je i ostale građane da koriste svoje pravo odlaganja otpada u reciklažnom dvorištu gdje besplatno mogu donijeti 48 vrsta otpada.

Ujedno je najavio početak primjene novog sustava naplate odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada.

- Ovih se dana obavljaju zadnje pripreme za početak primjene novog sustava te će Komunalac Požega d.o.o. od 1. srpnja početi s probnim radom sustava, a od 1. kolovoza 2019. i naplata usluga obavljat će se sukladno novom cjeniku formiranom na temelju odluka jedinica lokalne samouprave u skladu sa zakonskim obvezama proizišlim iz Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom – istaknuo je Bekić.

Smisao novog sustava je potaknuti građane na veće odvajanje korisnog otpada (papir, plastika, staklena ambalaža i sl.) kako bi predavali manje količine miješanog komunalnog otpada u zelenoj kanti te na odlaganje ostalih vrsta otpada u reciklažno dvorište.

Podsjetimo, cijena za dva odvoza miješanog komunalnog otpada iz zelenih kanti je po novom cjeniku 51,53 kn, a odvoz korisnog otpada (papir, plastika, staklena ambalaža) se ne naplaćuje.

Reciklažno dvorište u Požegi nalazi se u Industrijskoj 25c, a radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 9 do 16 sati te subotom od 7 do 12 sati.