požeško komunalno poduzeće - za čist grad 

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa - vozač teretnog vozila

Temeljem Odluke Uprave Društva Komunalac Požega d.o.o. raspisuje javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa.

Naziv radnog mjesta: VOZAČ TERETNOG VOZILA - dva (2) izvršitelja.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj omotnici osobno ili poštanskom pošiljkom najkasnije do 24. lipnja 2022. godine do 14,00 sati na adresu: Komunalac Požega d.o.o., Vukovarska 8, 34000 Požega, (s naznakom – „Prijava na natječaj za radno mjesto VOZAČ TERETNOG VOZILA“.

pdfJAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa, Naziv radnog mjesta: VOZAČ TERETNOG VOZILA – dva (2) izvršitelja