požeško komunalno poduzeće - za čist grad 

  Raspored sahrana

  • Raspored sahrana na grobljima u gradu Požegi

   

  6. srpnja 2020.

  • MAZAL MARIJA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

  4. srpnja 2020.

  • LUKIĆ NIKOLA - Groblje Jagodnjak, 14,00 sati

  3. srpnja 2020.

  • HERZL NADA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati

  26. lipnja 2020.

  • ZADRAŽIL ANTUN - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

  20. lipnja 2020.

  • BAČIĆ MARIN - Groblje sv. Elizabete, 14,00 sati

  15. lipnja 2020.

  • VUJNOVIĆ MARKO - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

  13. lipnja 2020.

  • KREČAK  MIHO - Groblje sv. Elizabete, 12,30 sati
  • GNJATOVIĆ LJUBO - Groblje sv. Elizabete, 14,00 sati

  9. lipnja 2020.

  • BRAJKOVIĆ JOZO - Groblje sv. Elizabete, 14,00 sati

  5. lipnja 2020.

  • VASILJEVSKI ZORAN - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati
  • VESTERMAN MIRA - Groblje sv. Ilije, 16,30 sati

  28. svibnja 2020.

  • RUKELJ IVAN - Groblje sv. Ilije

  23. svibnja 2020.

  • PAVLOVIĆ FRANJO - Groblje sv. Elizabete

  21. svibnja 2020.

  • DANILOVIĆ ĐURO - Groblje Jagodnjak

  19. svibnja 2020.

  • RAJIČ MIRA - Groblje sv. Ilije

  18. svibnja 2020.

  • PARAC PETAR - Groblje sv. Elizabete

  16. svibnja 2020.

  • NAJDANOVIĆ MIHAJLO - Groblje sv. Ilije

  12. svibnja 2020.

  • HORVAT VERICA - Groblje sv. Ilije

  11. svibnja 2020.

  • PEĆI ŽELJKO - Groblje Krista Kralja
  • MIHALEK VESNA - Groblje sv. Elizabete

  9. svibnja 2020.

  • ŠTEFANAC MARIO - Groblje sv. Elizabete
  • KUKIĆ ZLATKO - Groblje Krista Kralja

  7. svibnja 2020.

  • HELL LJERKA - Groblje sv. Elizabete

  5. svibnja 2020.

  • MILIČIĆ MILOŠ - Groblje Krista Kralja

  4. svibnja 2020.

  • GUČIĆ DESANKA - Groblje sv. Elizabete

  2. svibnja 2020.

  • KRSTANOVIĆ DOMA - Groblje Krista Kralja
  • KRAKER ZVONKO - Groblje sv. Ilije
  • NERUDA DALIBOR - Groblje sv. Ilije

  29. travnja 2020.

  • SUMAR ĐURĐICA - Groblje sv. ilije

  28. travnja 2020.

  • ŠLJIVEČKA, rođ. BERAČ LJUBICA - Groblje Krista Kralja
  • IVANEŠIĆ IVAN - Groblje sv. Elizabete

  25. travnja 2020.

  • SAVIĆ MILAN - Groblje Krista Kralja
  • UGRČIĆ, rođ. LUKETIĆ ZDRAVKA - Groblje sv. Ilije

  21. travnja 2020.

  • STANOJEVIĆ ĐURO - Groblje sv. Elizabete
  • JAZVIĆ PETAR - Groblje Krista Kralja

  20. travnja 2020.

  • IVANOVIĆ DRAGUTIN - Groblje sv. Elizabete

  18. travnja 2020.

  • ŠUBERT ANICA - Groblje Krista Kralja

  11. travnja 2020.

  • FALAŠTA ANTUN - Groblje sv. Ilije

  9. travnja 2020.

  • LUKIĆ MARIJA - Groblje sv. Elizabete
  • LUKIĆ JOVAN - Groblje Krista Kralja
  • BIRKIĆ rođ. GUŠTERIĆ DUBRAVKA - Groblje sv. Ilije

  6. travnja 2020.

  • MEKIĆ LJUBICA - Groblje sv. Ilije

  1. travnja 2020.

  • KERKERZ VLADIMIR- Groblje sv. Elizabete

  30. ožujka 2020.

  • TOPOLNJAK JOSIPA - Groblje Krista Kralja

  28. ožujka 2020.

  • VIŠATICKI MARIJA - Groblje Krista Kralja
  •  MANCE MARICA - Groblje sv. Ilije

  24. ožujka 2020.

  • ČAČIĆ ANA, rođ. BLAŽEVIĆ - Groblje sv. Ilije

  23. ožujka 2020.

  • PODUBSKY MANDA - Groblje sv. Ilije

  20. ožujka 2020.

  • RODIĆ VJEKOSLAVA - Groblje sv. Ilije, 12,00 sati

  18. ožujka 2020.

  • ZORIĆ VLADO - Groblje Krista Kralja, 12,30 sati
  • FUMIĆ MIRKO - Groblje sv. Ilije, 14,00 sati

  16.ožujka 2020.

  • ČAKALIĆ KATARINA - Groblje sv. Elizabete, 12,00 sati
  • PETROVIĆ MATO - Groblje Krista Kralja 13,30 sati
  • MOLNAR CECILIJA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

  13. ožujka 2020.

  • PREMER VANJA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

  11. ožujka 2020.

  • SERTIĆ SNJEŽANA - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

  10. ožujka 2020.

  • KOVAČEVIĆ OLGA - Groblje sv. Elizabete, 13,30 sati
  • MATIČEVIĆ rođ. VIDO MIRJANA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati
  • MILKOVIĆ OLIVER - Groblje Krista Kralja, 16,00 sati

  9. ožujka 2020.

  • NEKIĆ MARIJA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

  6. ožujka 2020.

  • ŠTEFICA BRUS - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

  2. ožujka 2020.

  • TUBIĆ DRAGICA - Groblje Krista Kralja, 12,00 sati
  • BATINIĆ KATARINA  - Groblje Krista Kralja, 13,30 sati
  • PAVIĆ ŽELJKO - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

  28. veljače 2020.

  • TOMIĆ ANA - Groblje sv. Ilije, 13.30 sati

  26. veljače 2020.

  • BUDIMLIĆ GAŠI REZA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

  21. veljače 2020.

  • PEJKOVIĆ MARIJA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

  18. veljače 2020.

  • DRAGIČEVIĆ MARIJA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
  • DUZLIN - TIŠINA SLAVICA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

  17. veljače 2020.

  • MENDEŠ LUCA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

  14. veljače 2020.

  • POŽEŽANAC MARIJAN - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
  • BLAŽIČEVIĆ MARIO - BIBI - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

  10. veljače 2020.

  • VALANOVIĆ MILENKO - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
  • WAGNER HEDVIGA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

  8. veljače 2020.

  • GRGAČEVIĆ rođ. ZEKIĆ SANDRA - Groblje Krista Kralja, 13,00 sati

  7. veljače 2020.

  • SALAJ ĐURĐICA - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

  6. veljače 2020.

  • MARJANOVIĆ KOVILJKA - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

  5. veljače 2020.

  • MIKAČIĆ JULA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati

  28. siječnja 2020.

  • ĐAJIĆ rođ. PILON JOSIPA - Groblje sv. Elizabete, 13,30 sati
  • GOLIĆ SLAVKO - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

  27. siječnja 2020.

  • BARIĆ - PILIĆ LUKA, Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

  25. siječnja 2020.

  • RUNJE BOŽICA  - Groblje Krista Kralja, 12,00 sati

  24. siječnja 2020.

  • ŽIC JADRANKA - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

  23. siječnja 2020.

  • VODIČKA JOSIP - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

  22. siječnja 2020.

  • VUJNOVIĆ MILAN - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

  21. siječnja 2020.

  • PAVIĆ STJEPAN - Groblje Krista Kralja, 13,30 sati
  • BAJT IVICA - Grovlje sv. Ilije, 15,00 sati

  17. siječnja 2020.

  • ROKIĆ BRANKO - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

  15. siječnja 2020.

  • ZVONARIĆ ALOJZ - Groblje sv. Elizabete, 13,30 sati

  10. siječnja 2020.

  • ZELENIKA IVICA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

  8. siječnja 2020.

  • TOMKIĆ ANTUN - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

  7. siječnja 2020.

  • KURETIĆ FRANJICA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
  • TURKOVIĆ PETAR - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

  ___________________________________________________________________________________
  31. prosinca 2019.

  • BOŽUTA DANICA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati

  30. prosinca 2019.

  • PIRC ELIDA - Groblje sv. Elizabete, 13,30 sati
  • ĆOSIĆ ANTO - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

  27. prosinca 2019.

  • MILANOVIĆ MARIJA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

  24. prosinca 2019.

  • ROGIĆ ŠIME - Groblje Krista Kralja, 11,00 sati
  20. prosinca 2019.
  • BOŽUTA FRANJO, prof. - Groblje sv. Ilije, 14,30 sati
  • IRAK IVAN - Groblje sv. Ilije , 15,00 sati
  16. prosinca 2019.
  • PAPAC ANA rođ. NEKIĆ - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
  14. prosinca 2019.
  • TOMAS ANĐA - Groblje sv. Ilije, 14,00
  13. prosinca 2019.
  • KOPIĆ LJILJANA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
  11. prosinca 2019.
  • ĆAVAR MARKO - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati
  10. prosinca 2019.
  • ŠKODA JOSIP - PEPA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati
  9. prosinca 2019.
  • BEKIĆ IVAN - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati
  7. prosinca 2019.
  • KRSTIN ANTUN - Groblje Krista Kralja, 14,00 sati
  5. prosinca 2019.
  • FIJALA PERICA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati
  3. prosinca 2019.
  • RADOVANLIJA DUŠANKA - Groblje Jagodnjak, 12,00 sati
  2. prosinca 2019.
  • BECK LJUBICA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati
  30. studenog 2019.
  • HUDEČEK ZDENKO - Groblje sv. Elizabete, 14,00 sati
  29. studenog 2019.
  • DI GIORGIO BRANKO - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
  • PELCL MARIJA - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati
  28. studenog 2019.
  • HORVAT IVKA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati
  26. studenog 2019.
  • KROFLIN DARINKA - Groblje sv. Ilije, 12,00 sati
  • CRNJAC ANICA - Groblje Krista Kralja, 13,30 sati
  • GAŠPAR IVAN - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati
  25. studenog 2019.
  • HORVAT JOSIP - Groblje Krista Kralja, 14,00 sati
  20. studenog 2019.
  • GALIĆ STANKO - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati
  14. studenog 2019.
  • GRDIŠA DANICA - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati
  7. studenog 2019.
  • BERDI ĐURĐICA - Groblje Krista Kralja, 12,00 sati
  • CAR ROZALIJA-RUŽICA - Groblje sv. Ilije 15,00 sati
  6. studenog 2019.
  • BARIĆ PERO - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati
  5. studenog 2019.
  • DELIĆ VERONIKA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati
  2. studenog 2019.
  • DORIĆ MIHAEL - MILAN - Groblje sv. Ilije, 14,00 sati
  31. listopada 2019.
  • OREŠKOVIĆ JOSIP - Groblje sv Ilije, 15,00 sati
  30. listopada 2019.
  • JAVOR JURE - Groblje sv. Ilije, 12,00 sati
  • ZADO LJERKA - LELA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
  • JURIŠIĆ STANKO - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati
  28. listopada 2019.
  • KOVAČEVIĆ LJUBICA - Groblje sv. Ilije 15,00 sati
  26. listopada 2019.
  • VUKOVIĆ MARIJA - Groblje sv. Ilije, 14,00 sati
  25. listopada 2019.
  • BOŽIĆ MARIJA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati
  • FARKAŠ VJEKOSLAVA - SLAVICA - Groblje sv. Ilije, 16,30 sati
  24. listopada 2019.
  • PETRIČEVIĆ IVICA - Groblje Krista Kralja, 13,30 sati
  23. listopada 2019.
  • BEREC MARIJA - Groblje sv. Ilije, 12,00 sati
  • KREZO ANA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
  • ALEKSIĆ MILAN - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati
  22. listopada 2019.
  • MESIĆ OLGA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
  21. listopada 2019.
  • OREŠKOVIĆ MARIJA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati
  17. listopada 2019.
  • BARIŠIĆ JOSIP - JOZO - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati
  16. listopada 2019.
  • VOJTULEK ZDENKA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati
  • MILKOVIĆ ĐURĐICA - Groblje Krista Kralja, 16,30 sati
  15. listopada 2019.
  • DOŠLIĆ MARICA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati
  14. listopada 2019.
  • MARIĆ NIKO, Groblje sv. Ilije, 15,00 sati
  9. listopada 2019.
  • SERTIĆ ZORKA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati
  3. listopada 2019.
  • PEHARDA IVAN - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati
  • VUJNOVIĆ BLAŠKO - Groblje sv. ilije, 16,30 sati
  2. listopada 2019.
  • DRAŽENOVIĆ ANA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati
  19. rujna 2019.
  • ŠTEFANAC IVICA - Groblje sv. Ilije, 14,00 sati
  16. rujna 2019.
  • TRNAČIĆ STJEPAN - Groblje sv. Ilije 15,00 sati
  14. rujna 2019.
  • VILENDIĆ, rođ. PIRC NADA - Groblje Krista Kralja, 14,00 sati
  10. rujna 2019.
  • BREZICKI, rođ. AMEDOVIĆ NEVENKA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati
  2. rujna 2019.
  • KOCIJAN ANTUN - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati
  29. kolovoza 2019.
  • BOGOVIĆ TOMISLAV - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati
  • SVJETLIČIĆ VINKO - Groblje Krista Kralja 16,30 sati
  28. kolovoza 2019.
  • SOLDO ZDRAVKO - Groblje sv. Ilije, 13,00 sati
  • VUKELIĆ VLASTIMIR - ĐUZA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati
  27. kolovoza 2019.
  • ČOKRLIĆ IVAN - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

  23. kolovoza 2019.

  • VUKELIĆ REGINA KARMELA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati 

  20. kolovoza 2019.

  • JINDRA RANKA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati 

  17. kolovoza 2019.

  • SMOJVER IVAN - Groblje Krista Kralja, 14,00 sati

  16. kolovoza 2019.

  • KUZLE KRUNOSLAV - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

  14. kolovoza 2019.

  • IMŠIROVIĆ LUCIJA - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

  12. kolovoza 2019.

  • FILIPOVIĆ DRAGICA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

  9. kolovoza 2019.

  • sestra MARKOVIĆ ŠTEFANIJA - MARIJA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

  8. kolovoza 2019.

  • BARAC rođ. HELL NEDA- Groblje sv. Elizabete, 9,00 sati 

  7. kolovoza 2019.

  • DRAŠKOVIĆ ANKICA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati 
  • MALČIĆ LJUBICA - Groblje sv. Ilije, 16,30 sati

  3. kolovoza 2019.

  • ČORAK IVAN - Groblje sv. Ilije, 12,30 sati
  • PERKOVIĆ KRUNOSLAV - Groblje Krista Kralja, 14,00 sati
  • ALABER IVAN - Groblje sv. Elizabete, 15,30 sati

  1. kolovoza 2019. 

  • VIDMAR IVAN ZVONIMIR - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

   30. srpnja 2019. 

  • BARIČEVIĆ IVAN - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati 
  • SENTIĆ STJEPAN --ŠĆEPO - Groblje sv. Ilije, 16,30 sati 

  29. srpnja 2019.

  • REŠETAR MARKO - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

  27. srpnja 2019.

  • SOLDO DANICA - Groblje Krista Kralja, 14,00 sati

  26. srpnja 2019.

  • HRNIĆ ANA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

  24. srpnja 2019.

  • BELAK LJUBICA - Groblje Krista Kralja, 13,30 sati
  • MIKIĆ NEDILJKA - Groblje Jagodnjak, 15,00 sati
  • VUKMAN VLADIMIR - Groblje sv. Ilije, 16,30 sati

  22. srpnja 2019.

  • STRAHINJA RANKO - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

  13. srpnja 2019.

  • FALAŠTA VILMA - Groblje sv. Ilije, 12,30 sati
  • GRUBIŠIĆ JERKO -JERE - Groblje Krista Kralja, 14,00 sati

  12. srpnja 2019. 

  • LOUČ LADISLAV - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati 
  • NOVOSEL ŽELJKO  - Groblje Krista Kralja, 16,30 sati

  11. srpnja 2019.

  • MANDIĆ DRAGUTIN - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati 

  10. srpnja 2019.

  • DIVKOVIĆ MIJO - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

  6. srpnja 2019.

  • DOMAZET NADA - Groblje sv. Ilije, 14,00 sati 

  3. srpnja 2019.

  • HORVAT MIRKO - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati
  • MILETIĆ SILVIJA - Groblje sv. Ilije, 16,30 sati

  2. srpnja 2019.

  • RAČIĆ rođ. TOMAŠEVIĆ MIRA - Groblje Krista Kralja, 16,00 sati

  29. lipnja 2019.

  • NUIĆ SVETISLAV - Groblje sv. Ilije, 14,00 sati

  28. lipnja 2019.

  • VAJHINGER IVAN - Groblje sv. Ilije, 150,00 sati
  • FERKOVIĆ IVICA - Groblje sv. Ilije, 16,30 sati 

  27. lipnja 2019.

  • BERIĆ JOVAN - Groblje Jagodnjak, 15,00 sati
  • VUKOVIĆ KATARINA - KAJA - Groblje Krista Kralja, 17,00 sati

  26. lipnja 2019.

  • GAŠPAR MANDA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati
  • BARIŠIĆ EVA - Groblje Krista Kralja, 16,30 sati

  21. lipnja 2019. 

  • KRIZMANIĆ ANTO - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

  18. lipnja 2019.

  • RATKOVIĆ SLOBODAN - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

  17. lipnja 2019.

  • ČAVAR ANICA - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati 

  15. lipnja 2019.

  • BABATI DRAGICA - Groblje Krista Kralja, 14,00 sati

  14. lipnja 2019.

  • BANOVIĆ KATA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

  12. lipnja 2019.

  • KROUSKI KREŠIMIR - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati
  • ENGLMAN MARIJA ZDENKA, rođ. BERGER - Groblje sv. Elizabete, 16,30 sati

  6. lipnja 2019.

  • DIKEN NADA - Groblje Krista Kralja, 15,00 dati
  • GALIĆ ILIJA - Groblje Krista Kralja, 16,30 sati

  3. lipnja 2019.

  • FILIPOVIĆ ZLATKO - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati
  • FARKAŠ VINKO - Groblje sv. Ilije, 16,30 sati

  23. svibnja 2019.

  • HORVAT JAKOB - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

  21. svibnja 2019.

  • SILI IBOJKA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

  20. svibnja 2019.

  • CIGANOVIĆ JELENA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

  17. svibnja 2019. 

  • TRBOJEVIĆ JULA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

  16. svibnja 2019.

  • RAJNER MARA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

  13. svibnja 2019.

  • LUKAČEVIĆ ZVONIMIR - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
  • MIJATOVIĆ LUCIJA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

  11. svibnja 2019.

  • BELLO ANĐELKO - Groblje sv. Ilije, 13,00 sati

  9. svibnja 2019.

  BABIĆ ŠTEFICA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati

  • TADIN DRAGICA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

  8. svibnja 2019. 

  • BORŠOŠ SLAVICA - Krista Kralja, 15,00 sati
  • PODOLJAK JELKA - Groblje Krista Kralja, 16,30 sati

  6. svibnja 2019.

  • ŠTEFANAC JULIJANA LJUBICA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

  4. svibnja 2019.

  • FOGADIĆ IVICA - Groblje sv. Ilije, 14,00 sati
  • RADAKOVIĆ ANĐELIJA - Groblje Jagodnjak, 13,00 sati 

  2. svibnja 2019.

  • RADOŠEVIĆ SLAVICA - Groblje sv. Elizabete, 13,30 sati
  • PAVLOVIĆ NADA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati 

  29. travnja 2019.

  • TUBIĆ MARKO JOSIP - Groblje Krista Kralja 13,30 sati
  • VUJNOVIĆ ANA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

  27. travnja 2019.

  • BOJANIĆ MARGARETA - Groblje sv. Ilije, 14,00 sati

  26. travnja 2019.

  • DRAGIČEVIĆ DRAGO - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
  • PLOČKINIĆ LJUBICA - groblje Krista Kralja, 15,00 sati
  • PLAVIŠIĆ ANTUN - Groblje Krista Kralja, 16,30 sati 

  23. travnja 2019.

  • PEJKOVIĆ VINKO - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati
  • BOKUN STEVO - Groblje sv. Ilije, 16,30 sati 

  15. travnja 2019.

  • TOPOLJNJAK JURAJ - Groblje sv. Elizabete, 150,00 sati
  • KORENE ANTONIJA - Groblje Krista Kralja, 16,30 sati

  12. travnja 2019.

  • JOVANOVIĆ JANJA - Groblje Krista Kralja 13,00

  11. travnja 2019.

  • BOGNAR STJEPAN - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

  10. travnja 2019.

  • SEKULIĆ ANA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati 

  9. travnja 2019.

  • MANCE ZORA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

  8. travnja 2019.

  • ŠULC MARA - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati 

  6. travnja 2019.

  • AKST ZLATKO - Groblje sv. Ilije, 14,00 sati 

  5. travnja 2019.

  • BARIŠIĆ ILIJA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

  2. travnja 2019.

  • RAJIĆ TADIJA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

  1. travnja 2019.

  • STAMENKOVIĆ rođ. BUTORAC VERA - Groblje sv. Ilije, 12,00 sati
  • ZIMMERMAN ERNST - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
  • SERTIĆ TOMISLAV JURAJ - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

  28. ožujka 2019.

  • MILOSAVLJEVIĆ NIKOLA - Groblje Jagodnjak, 13,30 sati
  • KOŽUHAROV ŠTEFANIJA -  Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

  27. ožujka 2019.

  • FALIŠEVAC MANDA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

  26. ožujka 2019.

  • PRIMUS MARA - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati 

  25. ožujka 2019.

  • TARGUŠ MARKO - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

  20. ožujka 2019.

  • GRGURIĆ DARINKA TEREZIJA - Groblje sv. Elizabete, 13,30 sati

  19. ožujka 2019.

  •  BORŠOŠ MARIJAN-MAŠO - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

  18. ožujka 2019.

  • KUSTURA DRAGUTIN - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

  16. ožujka 2019.

  • SIMEUNOVIĆ BOŽICA - Groblje sv. Ilije, 14,00 sati

  13. ožujka 2019.

  • MAJNARIĆ MARKO - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

  12. ožujka 2019.

  • SKORUP ANKA - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati 

  11. ožujka 2019.

  • KURELAC MARICA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
  • SENJAK IVAN-ŽELJKO - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

  9. ožujka 2019.

  • BORŠOŠ PETAR - Groblje sv. Ilije, 14,00 sati

  8. ožujka 2019.

  • SERTIĆ ŽELJKO - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

  7. ožujka 2019.

  • BARTOŠAK ZLATICA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati 

  2. ožujka 2019.

  • ALEKSIĆ TIHOMIR - Groblje Krista Kralja, 13,30 sati

  28. veljače 2019.

  • WALDMANN HELENA-JELKA - Groblje Krista Kralja, 13,30 sati
  • MATOŠEVIĆ KATICA - Groblje sv. Ilije 

  26. veljače 2019.

  • BALANDIN MIRA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

  23. veljače 2019.

  • BARIŠIĆ KATA - Groblje Krista Kralja, 12,30 sati
  • RAJČEVIĆ DANICA - Groblje Jagodnjak, 15,00 sati

  22. veljače 2019.

  • AMREIN IVAN - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
  • RAJKOVIĆ ANA, rođ. HOBOR - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati 

  20. veljače 2019.

  • MILKOVIĆ JOSIP - Groblje Krista Kralja, 13,30 sati
  • VAJHINGER ŽELJKO - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

  19. veljače 2019.

  • ČOBANOV MARIJA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
  • ČURČIĆ IVAN - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

  18. veljače 2019.

  • BIKIĆ MIROSLAV - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
  • CIPOV MARIJA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

  15. veljače 2019.

  • ZUBOVIĆ NIKOLA - NIKA - Groblje sv. Elizabete, 13,30 sati

  14. veljače 2019.

  • MATIJEVIĆ KATA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati

  8. veljače 2019.

  • ŠOSTAR MARIO - Groblje sv. Ilije, 12,30 sati
  • ŠARIĆ ŽELJKO - Groblje sv. Ilije, 14,00 sati

  2. veljače 2019.

  • MIHIĆ JULIJANA - Groblje sv. Ilije, 14,00 sati

  1. veljače 2019.

  • GALIĆ ANICA - Groblje Krista Kralja, 14,00 sati

  31. siječnja 2019.

  • PAVLOVIĆ MARTINA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

  29.siječnja 2019.

  • PAVLOVIĆ DANICA - Groblje Krista Kralja, 12,00 sati
  • IVAN JELČIĆ-IĆO - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati 

  25. siječnja 2019.

  • STOJAKOVIĆ ANA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
  • BOGOJEVIĆ VLADIMIR - Groblje Jagodnjak, 15,00 sati

  24. siječnja 2019.

  • PAMER MARIJA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

  22. siječnja 2019.

  • SIRK ZLATKO - Groblje sv. Ilije, 13,00 sati

  21. siječnja 2019.

  • MERGET ANA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
  • POJER-BUŽONJA LJILJANA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati 

   19. siječnja 2019.

  • BEŠTA JOSIP - Groblje sv. Ilije, 14,00 sati

  18. siječnja 2019.

  • BOŽIĆ MILENKO- Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

  17. siječnja 2019.

  • PLUČINSKI MIHAEL - groblje Krista Kralja, 15,00 sati 

  16. siječnja 2019.

  • SABLEK TOMISLAV - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
  • KOZAR MARIJA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

  15. siječnja 2019.

  • RADIVOJEVIĆ DRAGICA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

  14. siječnja 2019.

  • RIBIČIĆ IVAN - Groblje sv. Elizabete, 13,30 sati

  11. siječnja 2019.

  • ŠUBERT KATICA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

  9. siječnja 2019.

  • GALIĆ MIRKO - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati 

  8. siječnja 2019.

  • PERIĆ MARIJA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati

  5. siječnja 2019.

  • GUŠTERIĆ JULIJANA - Groblje sv. Iliije, 14,00 sati

  3. siječnja 2019.

  • LAZIĆ JULIJANA - Groblje Jagodnjak, 15,00 sati

  2. siječnja 2019. 

  • FILIĆ ZORKA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

  __________________________________________________________________________________________

  PONEDJELJAK, 31. prosinca 2018.

  • RAJIĆ VIKTORIJA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
  • BENIĆ VLADIMIR - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

   

  ČETVRTAK, 27. prosinca 2018.

  • MUDROVČIĆ JELKA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

   

  SUBOTA, 22. prosinca 2018.

  • NJAVRO SREĆKO - Groblje sv. Ilije, 13,00 sati

   

  SRIJEDA, 19. prosinca 2018.

  • GALIĆ IVAN - Groblje sv. Ilije, 14,00 sati 

   

  UTORAK, 18. prosinca 2018.

  • DUVNJAK DRAGO - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

   

  PONEDJELJAK, 17. prosinca 2018.

  • NOVOSAD IVAN - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

   

  SUBOTA, 15. prosinca 2018.

  • BEZAK STANISLAVA - Groblje sv. Elizabete, 13,30 sati
  • GRGIĆ SANJA - Groblje Krista Kralja, 12,00 sati

   

  SUBOTA, 8. prosinca 2018.

  • KEGLEVIĆ TOMISLAV - Groblje sv. Ilije, 12,30 sati
  • BEŠTA MILKA - Groblje sv. Ilije, 14,00 sati
  • ČOKRLIĆ TOMISLAV - Groblje sv. Elizabete, 15,15 sati

   

  PETAK, 7. prosinca 2018.

  • MUSIL ZVONIMIR - Groblje sv. Elizabete, 13,30 sati 

   

  UTORAK, 4. prosinca 2018.

  • KATALENAC ELIZABETA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

   

  SUBOTA, 1. prosinca 2018.

  • BOJANIĆ JULKA - Groblje Jagodnjak, 14,00 sati

   

  ČETVRTAK, 29. studenog 2018.

  • SOLDIĆ MARIJA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
  • BOGOJEVIĆ FRANCISKA - Groblje Jagodnjak, 15,00 sati

   

  UTORAK, 27. studenog 2018.

  • JEKIĆ VERA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

   

  SUBOTA, 24. studenog 2018.

  • MARAS IVAN - Groblje Krista Kralja, 13,30 sati
  • KRAMBERGER ŠTEFANIJA - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

   

  PETAK, 23. studenog 2018.

  • MARIĆ DRAGO - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
  • MARIĆ JANJA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati  

   

  SUBOTA, 17. studenog 2018.

  • PEZIĆ JOSIP - Groblje Krista Kralja, 14,00 sati

   

  ČETVRTAK, 15. studenog 2018.

  • BOGOJEVIĆ BRANKO - Groblje Krista Kralja, 11,00 sati

   

  UTORAK, 13. studenog 2018.

  • PEIĆ IVAN - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

   

  PONEDJELJAK, 12. studenog 2018.

  • POLAK BOŽO - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

   

  PETAK, 9. studenog 2018.

  • BURCAR KATICA - Groblje sv. Elizabete,14,00 sati

   

  ČETVRTAK, 8. studenog 2018.

  • NAGLIĆ TOMO - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

   

  SRIJEDA, 7. studenog 2018.

  • BREKALO IVAN - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

   

  UTORAK, 6. studenog 2018.

  • JAKOVAC KATICA - Groblje sv. Elizabete, 13,30 sati

   

  SUBOTA, 3. studenog 2018.

  • BERIĆ MARIJA - Groblje Jagodnjak, 14,00 sati
  • KRALJEVIĆ IVICA - Groblje sv. Ilije, 16,00 sati 

   

  SRIJEDA, 31. listopada 2018.

  • JAKOBOVIĆ VLADIMIR - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

   

  UTORAK, 30. listopada 2018.

  • RESANOVIĆ VESNA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
  • SAMARDŽIĆ RUŽA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

   

  PONEDJELJAK, 29. listopada 2018.

  • LUKAČEVIĆ MIRKO - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

   

  SUBOTA, 27. listopada 2018.

  • VIDOVIĆ DRAGUTIN - Groblje sv. Ilije, 14,00 sati 

   

  SUBOTA, 20. listopada 2018.

  • PIROVIĆ DUŠAN - Groblje Jagodnjak, 14, 00 sati
  • JUKIČIĆ TANJA - Groblje sv. Ilije, 15,30 sati

   

   

  PETAK, 19. listopada 2018.

  • DRAGIČEVIĆ IVAN - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

   

  ČETVRTAK, 18. listopada 2018.

  • ROGIĆ DANICA - Groblje Jagodnjak, 15,00 sati

   

  SRIJEDA, 17. listopada 2018.

  • LENARČIĆ ZORA - Groblje sv. Elizabete, 13,30 sati
  • DANKO BROZOVIĆ - BROZA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati 

   

  UTORAK, 16. listopada 2018.

  • MARTINIĆ MARIJA - Groblje sv. Elizabete, 13,30 sati
  • BENČIĆ DRAGICA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

   

  PONEDJELJAK, 15. listopada 2018.

  • PANTIĆ MARIJAN - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

   

  SUBOTA, 13. listopada 2018.

  • NOSIĆ IVAN - Groblje sv. Ilije, 14,00 sati
  • NOVAK IVAN - Groblje Krista Kralja, 15,30 sati

   

  ČETVRTAK, 11. listopada 2018.

  • LUCIJA FILIPOVIĆ rođ. MUHAR - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati 

   

  SRIJEDA, 3. listopada 2018.

  • GRČIĆ ZDENKA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati
  • ŠTAJDUHAR ANKA - Groblje sv. Ilije, 16,30 sati

   

  PONEDJELJAK, 1. listopada 2018.

  • JELIĆ ZLATA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

   

  SUBOTA, 29. rujna 2018.

  • PERIĆ GORAN - Groblje sv. Ilije, 14,00 sati 

   

  ČETVRTAK, 27. rujna 2018.

  • ZUDER IVANKA - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

   

  UTORAK, 25. rujna 2018.

  • ZUKOLO EMILIJA - Groblje sv. Elizabete, 13,30 sati
  • KATIĆ DRAGICA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

   

  PONEDJELJAK, 24. rujna 2018.

  • PAVLOVIĆ ZDRAVKO - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati 

   

  SUBOTA, 22. rujna 2018.

  • ŠARIĆ PETAR-PEPA -  Groblje sv. Ilije, 14,00 sati

   

  PETAK, 21. rujna 2018.

  • HORVAT SILVIO - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

   

  ČETVRTAK, 13. rujna 2018.

  • GRBIĆ BRANKA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

   

  SRIJEDA, 12. rujna 2018.

  • MIŠKULIN ANA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati 

   

  PETAK, 7. rujna 2018.

  • POLJAK ANKICA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

   

  ČETVRTAK, 6. rujna 2018.

  • FRANJIĆ ŽELJKA - Groblje Krista Kralja, 16,30 sati

   

  PETAK, 24. kolovoza 2018.

  • VIDAKOVIĆ VLADE - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati
  • GAJER NADA - Groblje sv. Ilije, 16,30 sati 

   

  UTORAK, 21. kolovoza 2018.

  • BOŽIDAR KEMPF - Groblje sv. Ilije, 11,00 sati

   

  SUBOTA, 11. kolovoza 2018.

  • ERJAVEC VINKO - Groblje sv. Ilije, 14,00 sati

   

  SRIJEDA, 1. kolovoza 2018.

  • MALJEVAC ANTUN - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati
  • VUKELIĆ LJUBICA - Groblje sv. Elizabete, 16,30 sati

   

  SRIJEDA, 25. srpnja 2018.

  • TOLJAN NIKOLA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

   

  UTORAK, 24. srpnja 2018.

  • BELAK KATICA -  Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

   

  PONEDJELJAK, 23. srpnja 2018.

  • VUKOVIĆ TOMISLAV - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

   

  SUBOTA, 21. srpnja 2018.

  • KLARIĆ TEREZIJA- Groblje sv. Ilije, 12,30 sati
  • SULIĆ LJUBICA - Groblje sv. Ilije, 14,00 sati

   

  SRIJEDA, 18. srpnja 2018.

  • KOVAČEVIĆ ANDRIJA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

   

  ČETVRTAK, 12. srpnja 2018.

  • KAURINOVIĆ ŽELJKO - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati 

   

  UTORAK, 10. srpnja 2018.

  • DORONTIĆ ĐINO - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati 

   

  PONEDJELJAK, 9. srpnja 2018.

  • DŽIDIĆ MARIJA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati
  • ĐURINA ANTUN - Groblje sv. Ilije, 16,30 sati

   

  ČETVRTAK, 5. srpnja 2018.

  • PREGUN IVANKA - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

   

  UTORAK, 3. srpnja 2018.

  • JAZBIŠEK FRANJO - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

   

  PONEDJELJAK, 2. srpnja 2018.

  • GRETZER SLAVKO - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati 

   

  SUBOTA, 30. lipnja 2018.

  • ALABER IVANKA - Groblje sv. Elizabete, 13,00 sati 

   

  UTORAK, 26. lipnja 2018.

  • SELEŠI MILKA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati
  • HUT IVAN VLADO - Groblje sv. Ilije, 16,30 sati

   

  SUBOTA, 23. lipnja 2018.

  • ARAČIĆ PEJO - Groblje Krista Kralja, 12,30 sati
  • MATOKIĆ ANKICA - Groblje Krista Kralja, 14,00 sati
  • VALENTA MARICA - Groblje sv. Ilije, 15,30 sati 

   

  ČETVRTAK, 21. lipnja 2018.

  • MARKOVIĆ MATO - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
  • DUJMOVIĆ MARIJAN - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati
  • CRNKOVIĆ MILAN - Groblje sv. Ilije, 16,30 sati

   

  SRIJEDA, 20. lipnja 2018.

  • SEIFERT ĐORDANI - ĐANI - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati
  • VARGAŠ ADAM - Groblje sv. Ilije, 16,30 sati

   

  UTORAK, 19. lipnja 2018.

  • GRŽAN LUJA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

   

  PETAK, 15. lipnja 2018.

  • DOBRAŠ KRSTIVOJ - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati
  • DROPULJIĆ ILONKA - Groblje sv. Ilije, 16,30 sati

   

  UTORAK, 12. lipnja 2018.

  • KREJČIR MARE - Groblje sv. Ilije, 16,00 sati 

   

  PONEDJELJAK, 11. lipnja 2018.

  • ČENGIĆ ŠTEFANIJA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati 

   

  SUBOTA, 9. lipnja 2018.

  • ŠIMIĆ ŽELIMIR - Groblje Krista Kralja, 14,00 sati

   

  SUBOTA, 2. lipnja 2018.

  •  PRPIĆ LUCIJA - Groblje sv. Ilije, 14,00 sati

   

  PETAK, 1. lipnja 2018.

  • BARIŠIĆ JOSIPA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

   

  PONEDJELJAK, 28. svibnja 2018.

  • OROZ RUŽA - Groblje sv. Ilije,15,00 sati
  • ABRAMOVIĆ STJEPAN - Groblje Krista Kralja, 16,30 sati

   

  ČETVRTAK, 24. svibnja 2018.

  • GOMERČIĆ TOMISLAV - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati 

   

  PONEDJELJAK, 21. svibnja 2018.

  • BAŠIĆ BRANKA - Groblje sv. Elizabete, 13,00 sati 

   

  ČETVRTAK, 17. svibnja 2018.

  • ČUBRIĆ BRANIMIR - Groblje Krista Kralja, 16,00 sati

   

  SRIJEDA, 16. svibnja 2018.

  • KOPILAŠ ZORKA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati 

   

  ČETVRTAK, 10. svibnja 2018.

  • MARIĆ MARIJA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati 

   

  UTORAK, 8. svibnja 2018.

  • SAJFERT EMILIJA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

   

  PONEDJELJAK, 7. svibnja 2018.

  • BAUKOVIĆ LJUBOMIR - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati
  • KOLER MARIJA, rođ. ČERTI - Groblje sv. Elizabete, 16,30 sati

   

  SUBOTA, 5. svibnja 2018.

  • LOJBER BRANKO - Groblje sv. Ilije, 14,00 sati

   

  SRIJEDA, 2. svibnja 2018.

  • CVITKOVIĆ MILAN - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati
  • IVANOVIĆ KATICA - Groblje sv. Ilije, 16,30 sati

   

  PONEDJELJAK, 30. travnja 2018.

  • ĐURIĆ MARIJAN - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

   

  SUBOTA, 28. travnja 2018.

  • ČMELAR TOMISLAV - Groblje sv. Ilije, 14,00 sati

   

  PETAK, 27. travnja 2018. 

  • SOLDO BOŽO - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati
  • RABIĆ ŽELJKO - Groblje Krista Kralja, 16,30 sati

   

  UTORAK, 24. travnja 2018. 

  • NINKOVIĆ MILENA, Groblje Jagodnjak, 15,00 sati

   

  PONEDJELJAK, 16. travnja 2018. 

  • DEVČIĆ MATIJA - ČAĐO, Groblje Krista Kralja, 14,00 sati

   

  PETAK, 13. travnja 2018.

  • REPULEC BRANKO - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

   

  PONEDJELJAK, 9. travnja 2018. 

  • RADOVIĆ NIKOLA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

   

  SRIJEDA, 4. travnja 2018.

  • JOZA GRUBIŠIĆ-BAKA JOKA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

   

  UTORAK, 3. travnja 2018.

  • TURKALJ DANICA - Groblje Krista Kralja, 14,00 sati
  • PERNAR JOSIP - Groblje Krista Kralja, 15,30 sati

   

  SUBOTA, 31. ožujka 2018.

  • LUČAN TOMISLAV - Groblje Krista Kralja, 14,00 sati
  • VLAH LJUBICA - Groblje sv. Ilije, 15,30 sati

   

  ČETVRTAK, 29. ožujka 2018.

  • KEŠIĆ BLAŽENKA - Groblje sv. Ilije 15,00 sati

   

  UTORAK, 27. ožujka 2018.

  • PILON ŽELJKO - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

   

  PONEDJELJAK, 26. ožujka 2018.

  • ŽUPANČIĆ ANA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati

   

  SUBOTA , 24. ožujka 2018.

  • ČMELAR ALEKSANDAR - Groblje sv. Ilije, 14,00 sati

   

  PETAK, 23. ožujka 2018.

  • LOUČ FRANJO - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

   

  ČETVRTAK, 22. ožujka 2018.

  • MESIĆ VLADO - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

   

  SUBOTA, 17. ožujka 2018.

  • KOZJAK MARIJA DANIJELA PIA  - Groblja Krista Kralja, 12,00 sati

   

  ČETVRTAK, 15. ožujka 2018.

  • ANDROVIĆ ANA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

   

  SRIJEDA, 14. ožujka 2018.

  • RADOŠ VINKO - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

   

  UTORAK, 13. ožujka 2018.

  • CRNJAC STANISLAV - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

   

  PONEDJELJAK, 12. ožujka 2018. 

  • BABATI FANČIŠEK - Groblje Krista Kralja, 13,30 sati
  • ZIMA MARIJA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

   

  SUBOTA, 3. ožujka 2018.

  • MATOŠEVIĆ FRANO - Groblje Krista Kralja, 14,00 sati 

   

  PETAK, 2. ožujka 2018.

  • MILER BOŽIDAR - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
  • NADA BRABEC rođ. ŠKODA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

   

  SRIJEDA, 28. veljače 2018.

  • GRUBIŠIĆ DOMIN - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

   

  PONEDJELJAK, 26. veljače 2018.

  • KOVAČEVIĆ VINKO - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

   

  SUBOTA, 24. veljače 2018.

  • KAURINOVIĆ LJUBICA - Groblje Krista Kralja, 14,00 sati
  • RONČEVIĆ DRAGICA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati 

   

  UTORAK, 20. veljače 2018.

  • GAVRIĆ ADAM - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
  • OROZOVIĆ ILIJA - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

   

  SUBOTA, 17. veljače 2018.

  • ROSIĆ MARIJA - Groblje Krista Kralja, 14,00 sati

   

  PETAK, 16. veljače 2018.

  • MARIČIĆ VERUNIKA - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

   

  ČETVRTAK, 15. veljače 2018.

  • SMOLČIĆ DANE - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

   

  SRIJEDA, 14. veljače 2018.

  • KUSIĆ MILAN - Groblje Krista Kralja, 13,30 sati 

   

  UTORAK, 13. veljače 2018.

  • HAJSTER KRISTINA - Groblje sv. Elizabete, 13,30 sati
  • ČOP MIRNA - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

   

  PONEDJELJAK, 12. veljače 2018.

  • TOKIĆ MARTINA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

   

  PETAK, 9. veljače 2018.

  • KUZMAN RUŽICA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati

   

  ČETVRTAK, 8. veljače 2018.

  • ŠURAK SLAVKA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati 

   

  UTORAK, 6. veljače 2018.

  • JELAVIĆ MILICA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

   

  PONEDJELJAK, 5. veljače 2018.

  • KARAPANDŽIĆ EVA - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

   

  SUBOTA, 3. veljače 2018.

  • MARIJIĆ MATIJA - Groblje Krista Kralja, 13,30 sati

   

  PETAK, 2. veljače 2018.

  • ŽEGARAC PETAR - Groblje Jagodnjak, 15,00 sati

   

  UTORAK, 30. siječnja 2018.

  • OTO HORVAT -  Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

   

  SUBOTA, 27. siječnja 2018

  • DI GIORGIO ANTUN - Groblje sv. Elizabete, 14,00 sati

   

  UTORAK, 23. siječnja 2018.

  • RONKO DARKO - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

   

  PONEDJELJAK, 22. siječnja 2018.

  • MINDUM ANTONIJA - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

   

  SRIJEDA, 17. siječnja 2018.

  • GRUIĆ AGICA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

   

  PONEDJELJAK, 15. siječnja 2018.

  • RUTKOVSKI TEREZIJA - Groblje sv. Ilije,15,00 sati

   

  ČETVRTAK, 11. siječnja 2018.

  • GVOZDANOVIĆ RADMILA - Groblje Jagodnjak, 15,00 sati

   

  SRIJEDA, 10. siječnja 2018.

  • GARILOVIĆ JOSIP - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
  • PETROVIĆ SOFIJA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

   

  PONEDJELJAK, 8. siječnja 2018.

  • FARKAŠ MARICA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati

   

  PETAK, 5. siječnja 2018.

  • MIOČEVIĆ ZORKA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati
  • BAREŠIĆ ANDRIJA - Groblje sv. Ilije, 15,30 sati

   

  ČETVRTAK, 4. siječnja 2018.

  • MARAČ ANA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
  • HORVAT ZVONKO - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

   

  UTORAK, 2. siječnja 2018.

  • BEVANDIĆ KATA - Groblje sv. Ilije, 12,00 sati
  • PERKOVIĆ MARIJA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
  • FAT MILENKO - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

   

  SRIJEDA, 27. prosinca 2017.

  • LASOVIĆ JANJA - Groblje sv. Ilije,13,30 sati
  • KREŠEVLJAK ŽELJKO - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

   

  PETAK, 22. prosinca 2017.

  • SLAVICA BALEN - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

   

  ČETVRTAK, 21. prosinca 2017.

  • STAMENKOVIĆ LJUBOMIR - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

   

  SRIJEDA, 20. prosinca 2017.

  • ČENIĆ MIRA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

   

  SRIJEDA, 20. prosinca 2017.

  • VUKUŠIĆ LJUBICA - Groblje sv. Elizabete, 12,00 sati

   

  UTORAK, 19. prosinca 2017.

  • PIHA DAVOR - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

   

  PONEDJELJAK, 18. prosinca 2017.

  • JOGUN IVAN - Groblje Krista Kralja, 14,00 sati

   

  SUBOTA, 16. prosinca 2017.

  • BEK ZDENKA - Groblje sv. Ilije, 13,00 sati
  • NOVAK MARIJAN - Groblje sv. Ilije,14,00 sati

   

  UTORAK, 12. prosinca 2017.

  • TOMIĆ BORIS - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
  • DRAŽENOVIĆ MARIO - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

   

  PETAK, 8.prosinca 2017.

  • KOLIĆ STJEPAN - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

   

  UTORAK, 5. prosinca 2017.

  • PAVUNČEC TOMO - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

   

  PONEDJELJAK, 4. prosinca 2017.

  • OBRADOVIĆ BOŽO - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

   

  UTORAK, 28. studeni 2017.

  • GLAVANIĆ ZDENKO - Groblje sv. Elizabete, 13,30 sati
  • KERŠEK BELKOV BRANKA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

   

  SUBOTA, 25. studeni 2017.

  • KRAMBERGER BOŽIDAR DARKO - Groblje sv. Elizabete, 14,00 sati

   

  PETAK, 24. studeni 2017.

  • PRIMORAC PAVLE - Groblje sv. Ilije, 11,00 sati
  • VUČIĆEVIĆ JANJA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

   

  SRIJEDA, 22. studeni 2017.

  • ANDRIĆ NATAŠA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

   

  UTORAK, 21. studeni 2017.

  • JURAŠIĆ MARICA - Groblje sv. Ilije 15,00 sati
  • CRNKOVIĆ PAULINA - Groblje sv. Elizabete, 13,30 sati

   

  PONEDJELJAK, 20. studeni 2017.

  • BUTURAC TOMISLAV KREŠIMIR - Groblje Krista Kralja, 12,00 sati
  • BOŠNJAK MATIJA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
  • VRANEŠ BOGDAN - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

   

  SRIJEDA, 15. studeni 2018.

  • GAŠPAR BISERKA MIROSLAVA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

   

  UTORAK, 14. studenog 2017.

  • POPADIĆ DUŠAN - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

   

  PONEDJELJAK, 13. studenog 2017.

  • VUKUŠIĆ SILVESTRA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

   

  UTORAK, 7. studenog 2017.

  • DUJMOVIĆ ANTUN - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

   

  PONEDJELJAK, 6. studenog 2017.

  • JOVANOVIĆ ŽELIMIR - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

   

  SUBOTA, 4. studenog 2017.

  • ĆOSIĆ MARA - Groblje sv. Ilije, 12,30
  • DRAGOSAVAC TEREZIJA - Groblje sv. Ilije, 14,00 sati

   

  UTORAK, 31. listopada 2017.

  • MIHOCI DAMIR - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

   

  UTORAK, 24. listopada 2017.

  • KAUČIĆ ANA - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

   

  PONEDJELJAK, 23. listopada 2017.

  • MILANOVIĆ BOJA - Groblje Jagodnjak, 15,00 sati

   

  SUBOTA, 21. listopada 2017.

  • GERBEC VLADO - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

   

  ČETVRTAK, 12. listopada 2017.

  • DARMOPIL IVICA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

   

  UTORAK, 10.10. 2017.

  • DUNĐER DINKO - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati
  • ĐURĐEVIĆ ALEN - Groblje Krista Kralja, 16,30 sati

   

  PETAK, 6. listopada 2017.

  • TOMAŠIČEVIĆ FRANJO - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

   

  SRIJEDA, 4. listopada 2017.

  • RADOJČIĆ ZVONKO - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

   

  UTORAK, 3. listopada 2017.

  • PIROŠEK ZVONKO - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

   

  PONEDJELJAK, 2. listopada 2017.

  • URVAN MILAN - Groblje Jagodnjak, 15,00 sati 

   

  UTORAK, 26. rujna 2017.

  • KEGLEVIĆ JOZEFINA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

   

  PONEDJELJAK, 25. rujna 2017.

  • PATOČ BRANKO - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

    

  SUBOTA, 23. rujna 2017.

  • OREŠKOVIĆ NINKA - Groblje sv. Elizabete, 12,30 sati
  • MIŠČEVIĆ KATARINA - Groblje Krista Kralja, 14,00 sati
  • DUJAKOVIĆ NEVENKA - Groblje sv. Ilije 15,30 sati
  • LEŠ TONČI - Groblje sv. Ilije, 17,00 sati

   

  SRIJEDA, 20. rujna 2017.

  • KRPAN KATA - Groblje sv. Elizabete, 13,30 sati
  • ČULJAK BOŽO -  Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

   

  UTORAK, 12. rujna 2017.

  • FARKAŠ ZVONKO - ZUMBUL - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

   

  PETAK, 8. rujna 2017.

  • MEDIĆ IVICA  - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

   

  ČETVRTAK, 7. rujna 2017.

  • PETRANOVIĆ MARIJA - Groblje sv. Elizabete, 14,00 sati

   

  SRIJEDA, 6. rujna 2017.

  • JOVANOVIĆ JULIJANA - Groblje sv. Ilije, 14,00 sati

   

  PONEDJELJAK, 4. rujna 2017.

  • TOMIĆ PAVAO - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

   

  PETAK, 01. rujna 2017.

  • MIKULIĆ BLAGICA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

   

  SRIJEDA, 30. kolovoza 2017.

  • SAMARDŽIJA JOSIP - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

   

  PONEDJELJAK, 28. kolovoza 2017.

  • MILOSAVLJEVIĆ RANKA -  Groblje Jagodnjak, 15,00 sati
  • KUBURDŽIĆ SLAVKO - Groblje Krista Kralja, 16,30 sati

   

  ČETVRTAK, 24. kolovoza 2017.

  • ĐURAK STANISLAVA ZDENKA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

   

  UTORAK, 22. kolovoza 2017.

  • GOLEK KREŠIMIR - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati
  • KELEMOVIĆ NIKOLA - Groblje sv. Ilije, 16,30 sati 

   

   ČETVRTAK, 17. kolovoza 2017.

  • VAJZER SLAVICA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

   

  PONEDJELJAK, 14. kolovoza 2017.

  • CRNKOVIĆ JELENA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati
  • ZALAR LJUBICA - Groblje sv. Ilije, 16,30 sati

   

  PETAK, 11. kolovoza 2017.

  • MIŠČEVIĆ LUKA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

   

  SRIJEDA, 9. kolovoza 2017.

  • TANCOŠ ANA - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati
  • KOKOTOVIĆ ILIJA - Groblje Krista Kralja, 16,30 sati

   

  PONEDJELJAK, 7. kolovoza 2017.

  • TAJZLER DRAGAN - KARLA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

   

  PETAK, 4. kolovoza 2017.

  • BOŠNJAK LJUBICA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

   

  ČETVRTAK, 3. kolovoza 2017.

  • ANGELOVSKI BLAGA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

   

  UTORAK, 1. kolovoza 2017.

  • VIDA BRANKA - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

   

  PONEDJELJAK, 24. srpnja 2017.

  • MATIJEVIĆ NEVENKA - NENA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

   

  PETAK, 21. srpnja 2017.

  • CVJETOJEVIĆ ZORKA - Groblje Jagodnjak, 15,00 sati

   

  PETAK, 14. srpnja 2017.

  • POCK SLAVICA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

   

  PONEDJELJAK, 10. srpnja 2017.

  • VUKELIĆ MILAN - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati
  • HODAK DRAGICA - Groblje Krista Kralja, 16,30 sati

   

  PETAK, 7. srpnja 2017.

  • PILLON ELIZABETA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

   

  PONEDJELJAK, 3. srpnja 2017.

  • VUKUŠIĆ IVAN - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati
  • VUKOVIĆ STJEPAN - ZLATKO - Groblje sv. Ilije, 16,30 sati

   

  SUBOTA, 1. srpnja 2017.

  • POLETTO BILJANA - Groblje Krista Kralja, 13,00 sati

   

  SRIJEDA, 28. lipnja 2017.

  • AREVIĆ PERA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

   

  UTORAK, 27. lipnja 2017.

  • MEŠTROVIĆ TEREZIJA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati
  • HIP MATILDA - Groblje sv. Ilije, 16,30 sati

   

  PONEDJELJAK, 26. lipnja 2017.

  • SAMARŽIJA ZORICA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

   

  UTORAK, 20. lipnja 2017.

  • JELENIĆ BRANKA - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati
  • SKELEDŽIĆ DARKO - Groblje sv. Ilije, 16,30 sati

   

  SRIJEDA, 14. lipnja 2017.

  • KRPAN IVAN - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

   

  PONEDJELJAK, 12. lipnja 2017.

  • OŽBOLT DANICA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

   

  SUBOTA, 10. lipnja 2017.

  • MIHOTA STJEPAN - Groblje sv. Elizabete, 14,00 sati
  • PETRNAC BOŽIDAR - Groblje sv. Ilije, 15,30 sati

   

  PETAK, 9. lipnja 2017.

  • DOKOZIĆ MARICA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

   

  SRIJEDA, 7. lipnja 2017.

  • LUKETIĆ SLAVICA - KAĆA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

   

  UTORAK, 6. lipnja 2017.

  • ŠOSTAR VJERA-VERA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati
  • MILIČEVIĆ MARIJA - Groblje sv. Ilije, 16,30 sati

   

  PONEDJELJAK, 5. lipnja 2017.

  • NEKIĆ STANKO - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
  • BIDLO MIRKO - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

   

  PETAK, 2. lipnja 2017. 

  • HEĆIMOVIĆ ROBERT - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

   

  ČETVRTAK, 1. lipnja 2017.

  • PEJŠA MILENA - Groblje sv. Elizabete - 15,00 sati
  • KLARIĆ TOMISLAV - Groblje Krista Kralja, 16,30 sati

   

  SRIJEDA, 31. svibnja 2017.

  • FLAJPAN VIKTORIJA - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

   

  UTORAK, 30. svibnja 2017.

  • NJAVRO NIKOLA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

   

  SUBOTA, 27. svibnja 2017.

  • STANIĆ EVA (3 godine) - Groblje Krista Kralja, 13,00 sati

   

  ČETVRTAK, 25. svibnja 2017.

  • ARSENIĆ LJUBICA - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

   

  SRIJEDA, 24. svibnja 2017

  • BRANTNER VINKO - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

   

  UTORAK, 23. svibnja 2017.

  • BARIŠIĆ ZDENKA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

   

  PONEDJELJAK, 22. svibnja 2017.

  • STARČEVIĆ MILAN - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

   

  PETAK, 19. svibnja 2017.

  • HAVLOVIĆ MIRKO - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

   

  ČETVRTAK, 18. svibnja 2017.

  • KARAN PETAR - Groblje sv, Ilije, 15,00 sati

   

  UTORAK, 16. svibnja 2017.

  • IVAN ŠOSTER - Groblje sv. Elizabete, 12,00 sati


  PONEDJELJAK, 15. svibnja 2017.

  • MIRA FARKAŠ - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

  PETAK, 12. svibnja 2017.
  • STJEPAN BRANTNER - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

  PONEDJELJAK, 8. svibnja 2017.
  • MARA VOSAHLO - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

  ČETVRTAK, 4. svibnja 2017.
  • JEDINAK FINKA - Groblje sv. Ilije, 14,00 sati
  • BUBAK ANTUN - Groblje sv. Ilije, 15,30 sati
  • OREŠKOVIĆ ZLATKO - Groblje Krista Kralja, 17,00 sati

  SRIJEDA, 3. svibnja 2017.

  • ORLIĆ SIMEONA MARIJA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

  UTORAK, 2. svibnja 2017.

  • KESEGIĆ MARIJA - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

  PETAK, 28. travnja 2017.
  • VUKOMANOVIĆ ANTUN - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

  ČETVRTAK, 27. travnja 2017.
  • FRIDRIH KARLO - Groblje sv. Elizabete, 14,30 sati
  • DE MARKO MARICA - Groblje sv. Elizabete, 16,00 sati

  SRIJEDA, 26. travnja 2017.

  • HORVAT SUZANA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

  SRIJEDA, 19. travnja 2017.
  • ROMŠTAJN IVAN - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

  PONEDJELJAK, 10. travnja 2017.
  • PEKAZ ANKA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

  ČETVRTAK, 6. travnja 2017.
  • ŠAJNOVIĆ MARIJA - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

  SRIJEDA, 5. travnja 2017.
  • KNEŽEVIĆ MILIVOJ - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

  PONEDJELJAK, 3. travnja 2017.

  • VARGA FRANJO - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
  • VUKOVIĆ MARIJA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati
  • SAMARŽIJA DRAGICA - Groblje sv. Ilije, 16,30 sati

  ČETVRTAK, 30. ožujka 2017.
  • ČIKARDIĆ KATICA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

  SRIJEDA, 29. ožujka 2017.
  • PAPONJA BOŽICA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

  SUBOTA, 25.ožujka 2017.
  • NEMEC MARA ZORA - Groblje sv. Ilije, 14,00 sati

  PETAK, 24.3.2017.
  • GRETIĆ DANICA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

  PETAK, 17. ožujka 2017.
  • DAVIDOVIĆ VLADIMIR - Groblje sv. Elizabete, 12,00 sati
  • KNEZOVIĆ KATA - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati
  • ĆUK ĐORĐE - Groblje sv. Elizabete, 13,30 sati

  ČETVRTAK, 16. ožujka 2017.
  • FERENC JULIJANA - Groblje Sv. Ilije, 13,00 sati
  • HOFMAN IVKA - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati
  SRIJEDA, 15. ožujka 2017.
  • GRBAC MANDA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
  • KOVAČ VESNA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

  PETAK, 10. ožujka 2017.

  • BARIČEVIĆ FRANJO - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

  UTORAK, 7. ožujka 2017.
  • BOROŠ BOŽENA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

  PONEDJELJAK, 6. ožujka 2017.

  • DRAGIČEVIĆ ŽELJKO - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

  PETAK, 3. ožujka 2017.
  • MAJER MIRKO - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

  ČETVRTAK, 2.ožujka 2017.
  • TADIĆ NIKOLA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

  SRIJEDA, 1. ožujka 2017.
  • BIONDIĆ TOMISLAV - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

  UTORAK, 28. veljače 2017.
  • RADOTIĆ KATA -  Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
  • BRKIĆ MILOVAN - Groblje Jagodnjak, 15,00 sati

  PONEDJELJAK, 27. veljače 2017.
  • MUSTAPIĆ KRISTO - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

  ČETVRTAK, 23. veljače 2017.
  • MILINKOVIĆ LJUBA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

  SRIJEDA, 22. veljače 2017.
  • MAJETIĆ ZDENKA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

  UTORAK, 14. veljače 2017.
  • PETROVIĆ MATIJA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

  PONEDJELJAK, 13. veljače 2017.
  • KINZEL JULIJA - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

  SUBOTA, 11. veljače 2017.
  • ALEKSIĆ DRAGICA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

  PETAK, 10. veljače 2017.
  • BALOG MIŠKO - Groblje sv. Elizabete, 13,00 sati

  ČETVRTAK, 9. veljače 2017.
  • RIBIĆ ANDRIJA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati

  SRIJEDA, 8. veljače 2017.
  • PRANJIĆ VINKO - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
  • MATIJEVIĆ IVAN - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

  UTORAK, 7. veljače 2017.
  • KORETIĆ MIRA - Groblje sv. Elizabete, 12,00 sati
  • SEIFFERT TEREZIJA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
  • BRUS MARIJA - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

  PONEDJELJAK, 6. veljače 2017.
  • LISAC DUŠICA - Groblje sv. Ilije, 12,30 sati
  • ŠEVKUŠIĆ ANKICA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
  • SUMAR IVAN - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

  SUBOTA, 4. veljače 2017.
  • KRIZMANIĆ MARKO - Groblje Krista Kralja, 13,30 sati
  • KUČINIĆ LJERKA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

  PETAK, 3. veljače 2017.
  • SAMARŽIJA ZORKA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
  • JURKOVIĆ DRAGUTIN - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

  ČETVRTAK, 2. veljače 2017.
  • ŠILER ANKICA - Groblje Jagodnjak, 13,00 sati
  • RIBIĆ ŽELJKO - Groblje Krista Kralja, 14,30 sati

  UTORAK, 31. siječnja 2017.
  • KRANJC MARIJA - Groblje sv. Elizabete, 13,00 sati

  PETAK, 27.siječnja 2017.
  • JANJATOVIĆ NIKOLA - Groblje Krista Kralja, 13,30 sati
  • TOMAS ZDENKA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

  UTORAK, 24. siječnja 2017. 
  • BEGIĆ IVAN - Groblje Krista Kralja, 13,00 sati
  • KUMBEROVSKI RAJKA - Groblje Jagodnjak, 14,30 sati

  SUBOTA, 21. siječnja 2017.
  • BANOVIĆ MIRKO - Groblje sv. Elizabete, 13,30 sati

  SRIJEDA, 18. siječnja 2017.
  • IVAN PUMER - KLUN - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
  • BENIĆ ZORKA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

  UTORAK, 17. siječnja 2017.
  • UGRIN JOSIP - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati

  SUBOTA, 14. siječnja 2017.
  • JAKOBENOV MIJO - Groblje sv. Elizabete, 13,30 sati

  PETAK, 13. siječnja 2017.
  • OREŠKI MARIJA - Groblje sv. Elizabete, 13,30 sati
  • JOSIPA ZDENKA JAKŠIĆ - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

  ČETVRTAK, 12. siječnja 2017.
  • BRUS DAMIR - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati
  • RADOVANLIJA JULKA - Groblje Jagodnjak, 13,30 sati

  PONEDJELJAK, 9. siječnja 2017.
  • VALGONI ANA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
  • VUKOVIĆ MILOSAVA - Groblje Jagodnjak, 15,30 sati

  ČETVRTAK, 5. siječnja 2017.

  • TADIĆ ANA - Groblje Krista Kralja, 12,00 sati
  • MILJEVIĆ SOKA - Groblje Jagodnjak, 13,30 sati

  SRIJEDA, 4. siječnja 2017.
  • ČAVEC MIHAELA - Groblje sv. Ilije, 12,00 sati
  • MILETIĆ RADMILA - Groblje Jagodnjak, 13,30 sati
  • MARIČEVIĆ IVAN - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

  PONEDJELJAK, 2. siječnja 2017.
  • JOSIPOVIĆ JOSIP - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

  SUBOTA, 31. prosinca 2016.
  • MARIĆ PERO - Groblje sv. Ilije, 12,00 sati

  PETAK, 30. prosinca 2016.
  • ZELENIKA ANA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
  • ČORLUKA ANTO - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

  ČETVRTAK, 29. prosinca 2016.
  • MIAZ KURUBEGOVIĆ - Groblje Krista Kralja, 12,00 sati
  • ROSIPAL EMILIJA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
  • ALEKSIĆ SLAVICA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

  SRIJEDA, 28. prosinca 2016.
  • BALAS ZDRAVKO - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
  • VOJNOVIĆ SAVETA - Groblje Jagodnjak, 15,00 sati

  UTORAK, 27. prosinca 2016.
  • HOFFMAN PETAR - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

  SUBOTA, 24. prosinca 2016.
  • TKALAC EVA - Groblje sv. Ilije, 13,00 sati
  • RAIĆ ILIJA - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

  PETAK, 23. prosinca 2016.
  • KOLUNDŽIĆ ZDENKO - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

  ČETVRTAK, 22. prosinca 2016.

  • GAVRIĆ NEVENKA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
  • JOSIPOVIĆ JOSIPA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

  UTORAK, 20. prosinca 2016.
  • ŠEVIĆ JAKOB - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

  PONEDJELJAK, 19. prosinca 2016.
  • FILIĆ STJEPAN - Groblje Krista Kralja, 13,30 sati
  • PEJIĆ ŽELJKO - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

  PETAK, 16. prosinca 2016.
  • DAVOR KOVAČEVIĆ - Groblje sv. Ilije, 13,00 sati

  ČETVRTAK, 15. prosinca 2016.
  • ŠAKOTA ANA - Groblje sv. Ilije, 12,30 sati
  • OBRADOVIĆ MARIJA - Groblje sv. Elizabete, 14,00 sati

  PETAK, 9. prosinca 2016.
  • MRVELJ FRANJO - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

  ČETVRTAK, 8. prosinca 2016.
  • SABO STJEPAN - PIŠTA (76 god.) - Groblje sv. Ilije, 14,00 sati

  SRIJEDA, 7. prosinca 2016.
  • BEKIĆ KATA (87 god.) - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
  • TURKALJ MILAN (77 god.) - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

  PONEDJELJAK, 5. prosinca 2016.
  • MARGETIĆ MANDA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

  PETAK, 2. prosinca 2016.
  • ATANASOV BRANKO - Groblje Krista Kralja, 12,00 sati

  SRIJEDA, 30. studenog 2016.

  • ZEBEC MARIJA (86 god.) - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

  SRIJEDA, 23.studenog 2016.
  • VČELIK IVAN (74 god.) - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati
  • RALIŠ KATARINA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati

  UTORAK, 22. studenog 2016.
  • TOPALUŠIĆ VERONIKA (79 god.) - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

  PONEDJELJAK, 21. studenog 2016.
  • JURČEVIĆ KATA (92 god.) - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

  UTORAK, 15. studenog 2016.
  • NIKIĆ BORISLAV - Groblje sv. Ilije, 14,00 sati

  PETAK, 11. studenog 2016.
  • PASTORČIĆ RUŽA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati
  • ČORLUKA ANĐA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati

  ČETVRTAK, 10. STUDENOG 2016.
  • PALAMETA STOJAN (87 god.) - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

  PETAK, 4. studenog 2016.
  • HORAČEK BOŽICA - Groblje sv. Elizabete, 14,00 sati

  SRIJEDA, 2. studenog 2016.

  • KITANOVIĆ GORAN - Groblje sv. Elizabete, 13,30 sati
  • PANGJIĆ NEVENKA (96 god.) - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

  PONEDJELJAK, 31. listopada 2016.
  • BOROTA MILAN (61 god.) - Groblje Krista Kralja, 13,30 sati
  • BARIŠIĆ DARKO (57 god.) - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

  SUBOTA, 29. listopada 2016.
  • VESTEMAR KATICA (80 god.) - Groblje sv. Ilije, 13,00 sati

  PETAK, 28. listopada 2016.
  • RAJNOVIĆ ANDRIJAN (38 god.) - Groblje sv. Ilije, 16,00 sati
  • PERIĆ LJUBO - Groblje sv. Ilije, 14,00 sati

  PETAK, 21. listopada 2016.
  • HOSI ANKICA - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

  UTORAK, 18. listopada 2016.
  • ŠUTALO MARKO - Groblje sv. Ilije, 16,00 sati
  • RASONJA EVICA - Groblje sv. Ilije, 14,00 sati

  PONEDJELJAK, 17. listopada 2016.
  • PAVLOVIĆ BLANKA - Groblje sv. Ilije, 13,00 sati
  • MITROVIĆ MIRA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

  PETAK, 14. listopada 2016.
  • BOŽIĆ SVETOZAR - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

  ČETVRTAK, 13. listopada 2016.
  • PAVKOVIĆ SIMON - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

  SRIJEDA, 12. LISTOPADA 2016.
  • TONKOVIĆ STJEPAN - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

  PONEDJELJAK, 10. listopada 2016.
  • MARIĆ PAVA - Groblje Jagodnjak, 15,00 sati

  PONEDJELJAK, 3. listopada 2016.

  • MATIJEVIĆ MARIJA (64 god.) - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

  SUBOTA, 1. listopada 2016.

  • MARJANOVIĆ SLAVKO - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

  Projekti energetske obnove

  E-tržnica

  Reciklažno dvorište

  banner - korisni otpad

  banner - kompost

  banner- glomazni otpad

  banner- glomazni otpad

  Reciklažno dvorište & EU

  KORISNI LINKOVI

  banner FZOEU

  mzoip

  pozega

  Tekija LOGO