požeško komunalno poduzeće - za čist grad 

Dimnjačarska služba

Dimnjačarska služba nastavlja s provođenjem pregleda, evidentiranja i čišćenja dimovodnih objekata i uređaja za loženje na području obuhvata određenog Odlukom Gradskog vijeća Grada Požege o obavljanju dimnjačarske službe na području Grada Požege od 30. siječnja 2019. godine.

Plan je podijeljen na tri rajona.

Rajonu 1 (R1) pripadaju sve ulice u gradu Požegi sjeverno od rijeke Orljave, Industrijska ulica, te naselja Mihaljevci, Novi Mihaljevci, Donji Emovci, Gornji Emovci, Nova Lipa, Stara Lipa, Ugarci, Emovački Lug, Alaginci, Golobrdci, Šeovci, Turnić, Bankovci, Krivaj, Kunovci, Marindvor, Novi Štitnjak, Stari Štitnjak i Novi Bankovci.

Rajonu 2 (R2) pripada dio ulica južno od rijeke Orljave, te naselja Vidovci, Dervišaga, Komušina, Laze Vasine, Laze Prnjavor, Laze Ćosine.

Rajonu 3 (R3) pripada dio ulica južno od rijeke Orljave, te naselja Novo selo i Drškovci.

Od 15. prosinca 2015. godine obuhvat dimnjačarske službe proširen je i na područje općine Kaptol gdje se obavljanje dimnjačarskih poslova obavlja na poziv korisnika usluge.

pdfOdluka o obavljanju dimnjacarskih poslova2.23 MB
pdfOpći uvjeti korištenja dimnjačarskih usluga341.52 KB