požeško komunalno poduzeće - za čist grad 

Javna higijena i zelenilo

Djelatnost održavanja javnih i zelenih površina, odnosno javne čistoće, obavlja se sukladno minimalnom opsegu radova, koje donosi nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave. Ovu djelatnost Komunalac Požega d.o.o. obavlja samo na području grada Požege, a poslovi koji se pri tom obavljaju su: ručno i strojno čišćenje prometnih površina, čišćenje košarica za otpad, čišćenje prometnih površina, košnja trave, sadnja i održavanje cvjetnih nasada, te odvoz i zbrinjavanje otpada koji nastaje pri obavljanju ove djelatnosti.

U gradu Požegi održava se preko 360.000 m2 zelenih površina, 293.000 m2 javnih površina, te čišćenje 184.000 m2 ulica s tim da je ukupna površina gradskih ulica 355.585 m2.