Požeško komunalno poduzeće - za čist grad

Energetska obnova višestambenih zgrada

Temeljem javnog poziva Ministarstva graditeljstva referentna oznaka poziva PDP_4c2.2, objavljenog 17.10.2016., za dodjelu bespovratnih sredstava za energetsku obnovu višestambenih zgrada, osiguranih iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Upravitelj Komunalac Požega d.o.o. za komunalne djelatnosti, Vukovarska 8, Požega u ime i za račun suvlasnika višestambenih zgrada provodi i objavljuje postupke nabave u skladu s Aneksom 2. Poziva - Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi.

 

Izvođenje radova poradi provođenja mjera energetske obnove višestambene zgrade na adresi Antuna Gustava Matoša 24-26, Požega

Na temelju Javnog poziva pokrenutog od strane nadležnog tijela Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, referentna oznaka poziva PDP_4c2.2 objavljenog 17.10.2016., za dodjelu bespovratnih sredstava za energetsku obnovu višestambenih zgrada, osiguranih iz Europskog fonda za regionalni razvoj i u skladu s Aneksom 2. Poziva - Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, Upravitelj Komunalac Požega d.o.o. za komunalne djelatnosti, Vukovarska 8, Požega u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade Antuna Gustava Matoša 24-26, Požega donosi:

OBAVIJEST O NABAVI

 • Opis predmeta nabave: Izvođenje radova poradi provođenja mjera energetske obnove višestambene zgrade na adresiAntuna Gustava Matoša 24-26, Požega.
 • Procijenjena vrijednost nabave: 1.122.303,31 KN bez PDV-a
 • Ukupna vrijednost radova energetske obnove: 1.402.879,14 KN s PDV-om
 • Evidencijski broj nabave: 4/17
 • Vrsta postupka nabave koji se primjenjuje: objava obavijesti o nabavi na internetskoj stranici neobveznika o javnoj nabavi - Upravitelj Komunalac Požega d.o.o. za komunalne djelatnosti www.komunalac-pozega.hr
 • Podaci o naručitelju
  Naziv i sjedište naručitelja: Upravitelj - Komunalac Požega d.o.o., za komunalne djelatnosti
  Adresa: Vukovarska 8, Požega
  Poslovna banka: Podravska banka d.d.
  IBAN: HR0823860021552002357
  OIB: 99740428762
  Broj telefona naručitelja: 034/316-860
  Broj telefaksa naručitelja: 034/316-870
  Internetska adresa naručitelja: www.komunalac-pozega.hr
  Adresa elektroničke pošte naručitelja: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Podaci o službi zaduženoj za kontakt
  Sve obavijesti u svezi ovog postupka nabave mogu se dobiti svakog radnog dana između 7 i 15 sati, do roka za dostavu ponuda, od osoba zaduženih za komunikaciju s gospodarskim subjektima.
  Ime i prezime osobe zadužene za kontakt: Tomislav Didović, dipl. oec.
  Adresa: 34 000 Požega, Vukovarska 8
  Adresa elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Vrsta postupka nabave
  Postupak nabave radova za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (NOJN).
 • Datum objave
  26.09.2017.
 • Osnovne informacije o predmetu nabave
  Izvođenje radova poradi provođenja mjera energetske obnove višestambene zgrade na adresi Antuna Gustava Matoša 24-26, Požega.
  Rokovi početka i završetka izvođenja radova: Početak radova je najkasnije 8 dana po potpisu ugovora, a rok završetka radova je najkasnije do 31.08.2018.g.
 • Rok, način i mjesto dostave ponuda
  Ponude je potrebno dostaviti do 19.10.2017. do 12:00 sati bez obzira na način dostave.
  Ponude se dostavljaju u sjedište Naručitelja svaki radni dan od 10 do 15 sati ili preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom na navedenu adresu.
  Ponuditelji dostavljaju ponudu u zatvorenoj omotnici.
 • Jezik ponude
  Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
 • Dodatne informacije
  Ponuditelji do isteka roka za dostavu ponuda imaju pravo uvida u cjelokupnu projektnu dokumentaciju u prostorijama naručitelja na adresi Vukovarska 8, Požega.

Na ovaj postupak se primjenjuju odredbe propisane Javnim pozivom Ministarstva graditeljstva, referentna oznaka poziva PDP_4c2.2, objavljenog 17.10.2016., za dodjelu bespovratnih sredstava za energetsku obnovu višestambenih zgrada, osiguranih iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

pdfDOKUMENTACIJA O NABAVI A G MATOŠA 24 26
xlsEOZ Troškovnik ZA NABAVU A G Matoša 24 26
pdfNacrti A G Matosa 24 26
xlsPONUDBENI LIST
pdfTehnicki opis, A G Matosa 24 26

Izvođenje radova poradi provođenja mjera energetske obnove višestambene zgrade na adresi Antuna Gustava Matoša 32-34, Požega

Na temelju Javnog poziva pokrenutog od strane nadležnog tijela Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, referentna oznaka poziva PDP_4c2.2 objavljenog 17.10.2016., za dodjelu bespovratnih sredstava za energetsku obnovu višestambenih zgrada, osiguranih iz Europskog fonda za regionalni razvoj i u skladu s Aneksom 2. Poziva - Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, Upravitelj Komunalac Požega d.o.o. za komunalne djelatnosti, Vukovarska 8, Požega u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade Antuna Gustava Matoša 32-34, Požega donosi:

OBAVIJEST O NABAVI

 • Opis predmeta nabave: Izvođenje radova poradi provođenja mjera energetske obnove višestambene zgrade na adresi Antuna Gustava Matoša 32-34, Požega.
 • Procijenjena vrijednost nabave: 1.132.063,86 KN bez PDV-a
 • Ukupna vrijednost radova energetske obnove: 1.415.079,83 KN s PDV-om
 • Evidencijski broj nabave: 3/17
 • Vrsta postupka nabave koji se primjenjuje: objava obavijesti o nabavi na internetskoj stranici neobveznika o javnoj nabavi - Upravitelj Komunalac Požega d.o.o. za komunalne djelatnosti www.komunalac-pozega.hr
 • Podaci o naručitelju
  Naziv i sjedište naručitelja: Upravitelj - Komunalac Požega d.o.o., za komunalne djelatnosti
  Adresa: Vukovarska 8, Požega
  Poslovna banka: Podravska banka d.d.
  IBAN: HR0823860021552002357
  OIB: 99740428762
  Broj telefona naručitelja: 034/316-860
  Broj telefaksa naručitelja: 034/316-870
  Internetska adresa naručitelja: www.komunalac-pozega.hr
  Adresa elektroničke pošte naručitelja: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Podaci o službi zaduženoj za kontakt
  Sve obavijesti u svezi ovog postupka nabave mogu se dobiti svakog radnog dana između 7 i 15 sati, do roka za dostavu ponuda, od osoba zaduženih za komunikaciju s gospodarskim subjektima.
  Ime i prezime osobe zadužene za kontakt: Tomislav Didović, dipl. oec.
  Adresa: 34 000 Požega, Vukovarska 8
  Adresa elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Vrsta postupka nabave
  Postupak nabave radova za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (NOJN).
 • Datum objave
  26.09.2017.
 • Osnovne informacije o predmetu nabave
  Izvođenje radova poradi provođenja mjera energetske obnove višestambene zgrade na adresi Antuna Gustava Matoša 32-34, Požega.
  Rokovi početka i završetka izvođenja radova: Početak radova je najkasnije 8 dana po potpisu ugovora, a rok završetka radova je najkasnije do 31.08.2018.g.
 • Rok, način i mjesto dostave ponuda
  Ponude je potrebno dostaviti do 19.10.2017. do 11:00 sati bez obzira na način dostave.
  Ponude se dostavljaju u sjedište Naručitelja svaki radni dan od 10 do 15 sati ili preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom na navedenu adresu.
  Ponuditelji dostavljaju ponudu u zatvorenoj omotnici.
 • Jezik ponude
  Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
 • Dodatne informacije
  Ponuditelji do isteka roka za dostavu ponuda imaju pravo uvida u cjelokupnu projektnu dokumentaciju u prostorijama naručitelja na adresi Vukovarska 8, Požega.

Na ovaj postupak se primjenjuju odredbe propisane Javnim pozivom Ministarstva graditeljstva, referentna oznaka poziva PDP_4c2.2 , objavljenog 17.10.2016., za dodjelu bespovratnih sredstava za energetsku obnovu višestambenih zgrada, osiguranih iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

pdf1 PS sut
pdf2 PS priz
pdf3 PS Ik
pdf7 PS Pre
pdf8 PS P1
pdf9 P P2
pdf10 PS P3
pdf11 NS su
pdf12 NS Pr
pdf13 NS I
pdf17 NS Pr
pdf18 NS Pr
pdf19 NS P1
pdf20 NS P2
pdf21 NS P3
pdfDOKUMENTACIJA O NABAVI A G MATOŠA32 34
xlsEOZ Troškovnik za nabavu A G Matoša 32 34, Požega
xlsPONUDBENI LIST
pdfTehnički opis

Osnovni podaci

Komunalac Požega d.o.o.

Vukovarska 8
34000 Požega
Republika Hrvatska

OIB: 99740428762
MB: 04156510

Besplatni kontakt telefon : 0800 200 171
Email: info@komunalac-pozega.hr

Telefon: 034 316 860

Radno vrijeme

UPRAVA

 • Ponedjeljak - petak: 07.00 -15.00 sati

BLAGAJNA

 • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

REKLAMACIJE I RAD SA STRANKAMA

 • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

GRADSKA TRŽNICA

 • Ponedjeljak, utorak, srijeda i petak: 07.00 - 13.00 sati
 • Četvrtak i subota: 06.00 - 14.00 sati

RECIKLAŽNA DVORIŠTA

 • Ponedjeljak - petak : 09.00 - 16.00 sati (Pauza: 12.00 - 12.30 sati)
 • Subota: 07.00 - 12.00 sati