Požeško komunalno poduzeće - za čist grad

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje Komunalac Požega d.o.o. uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13 i NN 85/15). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup, te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj ovog Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. 

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Komunalcu Požega d.o.o. Ako se zahtjev podnosi pismenim putem, potrebno ga je poslati na:

adresu: Komunalac Požega d.o.o., Vukovarska 8, Požega
broj faxa: 034 316 870
e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

ili donijeti osobno službeniku za informiranje : Lidija Galić, dipl.nov.

                                                                                       099/619 7315

pdfZahtjev za pristup informacijama

pdfZahtjev za dopunu ili ispravak informacije

pdfZahtjev za ponovnu uporabu informacija

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

pdfIzvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu.pdf


Rješenje o izmjeni člana Povjerenstva za zaštitu potrošača

Poslovnik o radu Povjerenstva za zaštitu potrošača

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za zaštitu potrošača

pdfObavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora potrošača

Osnovni podaci

Komunalac Požega d.o.o.

Vukovarska 8
34000 Požega
Republika Hrvatska

OIB: 99740428762
MB: 04156510

Besplatni kontakt telefon : 0800 200 171
Email: info@komunalac-pozega.hr

Telefon: 034 316 860

Radno vrijeme

UPRAVA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -15.00 sati

BLAGAJNA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

REKLAMACIJE I RAD SA STRANKAMA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

GRADSKA TRŽNICA

  • Ponedjeljak, utorak, srijeda i petak: 07.00 - 13.00 sati
  • Četvrtak i subota: 06.00 - 14.00 sati

RECIKLAŽNA DVORIŠTA

  • Ponedjeljak - petak : 09.00 - 16.00 sati (Pauza: 12.00 - 12.30 sati)
  • Subota: 07.00 - 12.00 sati