požeško komunalno poduzeće - za čist grad 

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje Komunalac Požega d.o.o. uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13 i NN 85/15). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup, te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj ovog Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. 

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Komunalcu Požega d.o.o. Ako se zahtjev podnosi pismenim putem, potrebno ga je poslati na:

adresu: Komunalac Požega d.o.o., Vukovarska 8, Požega
broj faxa: 034 316 870
e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.