požeško komunalno poduzeće - za čist grad 

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija  koje posjeduje ili raspolaže ili nadzire Komunalac Požega d.o.o. uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup, te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenog djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Komunalcu Požega d.o.o. Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati :

Na adresu : Komunalac Požega d.o.o., Vukovarska 8, Požega
Na broj faxa : 034 316 870
Na e – mail adresu : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.