Požeško komunalno poduzeće - za čist grad

Zimska služba

Komunalac Požega d.o.o. obavlja zimsku službu na području Grada Požege u skladu s Planom rada zimske službe u Gradu Požegi koji se izrađuje jedanput godišnje prije zimske sezone.

Planom rada zimske službe obuhvaća se čišćenje snijega i održavanje nužne prohodnosti ulica u Gradu Požegi i prigradskim naseljima, te nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju od 15.11. tekuće do 15.03. naredne godine, a radi sigurnog odvijanja prometa u zimskim uvjetima. Razdoblje djelovanja zimske službe može započeti i ranije, kao i završiti kasnije od navedenog roka, ako to zahtijevaju vremenski uvjeti.

Redoslijed i prvenstvo izvođenja radova određuje se obzirom na važnost ulica, lokaciju javnih službi (hitna pomoć, policijska uprava i postaja, vatrogasna služba, bolnica), te frekvenciju prometa prema određenim zonama prioriteta.

Pod redovnim održavanjem ulica u zimskim uvjetima podrazumijeva se:

 • provođenje pripremnih radova prije nastupanja zimskih uvjeta
 • definiranje mjesta za parkiranje vozila koja obavljaju zimsku službu
 • smanjivanje klizavosti kolnika posipalima (sol i kameni agregat)
 • čišćenje snijega s kolnika, autobusnih stajališta, prometne signalizacije i pješačkih prijelaza. mostova i dr.
 • u slučaju velikih snježnih oborina stalno izvještavanje o stanju prohodnosti
 • uklanjanje vozila zatečenih na kolniku koja onemogućuju normalno čišćenje snijega
 • nužna odvodnja većih količina oborinskih voda s kolnika i nogostupa uslijed oborina

Osnovni podaci

Komunalac Požega d.o.o.

Vukovarska 8
34000 Požega
Republika Hrvatska

OIB: 99740428762
MB: 04156510

Besplatni kontakt telefon : 0800 200 171
Email: info@komunalac-pozega.hr

Telefon: 034 316 860

Radno vrijeme

UPRAVA

 • Ponedjeljak - petak: 07.00 -15.00 sati

BLAGAJNA

 • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

REKLAMACIJE I RAD SA STRANKAMA

 • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

GRADSKA TRŽNICA

 • Ponedjeljak, utorak, srijeda i petak: 07.00 - 13.00 sati
 • Četvrtak i subota: 06.00 - 14.00 sati

RECIKLAŽNA DVORIŠTA

 • Ponedjeljak - petak : 09.00 - 16.00 sati (Pauza: 12.00 - 12.30 sati)
 • Subota: 07.00 - 12.00 sati