Požeško komunalno poduzeće - za čist grad

Zimska služba

Komunalac Požega d.o.o. obavlja zimsku službu na području Grada Požege u skladu s Planom rada zimske službe u Gradu Požegi koji se izrađuje jedanput godišnje prije zimske sezone.

Planom rada zimske službe obuhvaća se čišćenje snijega i održavanje nužne prohodnosti ulica u Gradu Požegi i prigradskim naseljima, te nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju od 15.11. tekuće do 15.03. naredne godine, a radi sigurnog odvijanja prometa u zimskim uvjetima. Razdoblje djelovanja zimske službe može započeti i ranije, kao i završiti kasnije od navedenog roka, ako to zahtjevaju vremenski uvjeti.

Redoslijed i prvenstvo izvođenja radova određuje se obzirom na važnost ulica, lokaciju javnih službi (HITNA POMOĆ, POLICIJSKA UPRAVA I POSTAJA, VATROGASNA SLUŽBA, BOLNICA), te frekvenciju prometa prema određenim zonama prioriteta.

Pod redovnim održavanjem ulica u zimskim uvjetima podrazumijeva se:

 • izvedba pripremnih radova prije nastupanja zimskih uvjeta
 • ustrojavanje mjesta za parkiranje vozila koja obavljaju zimsku službu,
 • sprječavanje klizavosti kolnika posipanjem soli ili sipine
 • čišćenje snijega s kolnika, autobusnih stajališta, prometne signalizacije i pješačkih prijelaza. mostova i dr.
 • u slučaju velikih snježnih oborina stalno obevješćivanje o stanju prohodnosti
 • uklanjanje vozila koja su ostala na kolniku i onemogućuju normalno čišćenje ulica od snijega
 • osiguranje odvodnje s kolnika i nogostupa, kad nastupi otapanje snijega.

Osnovni podaci

Komunalac Požega d.o.o.

Vukovarska 8
34000 Požega
Republika Hrvatska

OIB: 99740428762
MB: 04156510

Besplatni kontakt telefon : 0800 200 171
Email: info@komunalac-pozega.hr

Telefon: 034 316 860

Radno vrijeme

UPRAVA

 • Ponedjeljak - petak: 07.00 -15.00 sati

BLAGAJNA

 • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

REKLAMACIJE I RAD SA STRANKAMA

 • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

GRADSKA TRŽNICA

 • Ponedjeljak, utorak, srijeda i petak: 07.00 - 13.00 sati
 • Četvrtak i subota: 06.00 - 14.00 sati

RECIKLAŽNA DVORIŠTA

 • Ponedjeljak - petak : 09.00 - 16.00 sati (Pauza: 12.00 - 12.30 sati)
 • Subota: 07.00 - 12.00 sati