Radno vrijeme

Upravna zgrada Komunalac Požega d.o.o.

UPRAVA
Ponedjeljak - petak : 07.00 -15.00 sati

BLAGAJNA
Ponedjeljak - petak : 07.00 -12.00 sati

REKLAMACIJE I RAD SA STRANKAMA
Ponedjeljak - petak : 07.00 -13.00 sati

Gradska tržnica

Ponedjeljak, utorak, srijeda i petak : 07.00 - 13.00 sati
Četvrtak i subota : 06.00 - 14.00 sati