Požeško komunalno poduzeće - za čist grad

Izgradnja i opremanje kompostane na lokaciji Vinogradine (referentni broj Poziva: KK.06.3.1.15)

Izgradnja i opremanje kompostane na lokaciji Vinogradine (referentni broj Poziva: KK.06.3.1.15)

lenta kompostana

Komunalac Požega d.o.o. potpisao je s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ugovor o sufinanciranju izgradnje i opremanja kompostane na lokaciji Vinogradine (referentni broj Poziva: KK.06.3.1.15). Cilj projekta „Izgradnja i opremanje kompostane na lokaciji Vinogradine“ je povećanje kapaciteta RH za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada kako bi se doprinijelo unapređenju sustava gospodarenja komunalnim otpadom, posebice odvojenom sakupljanju proizvedenog biootpada te smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalištima.

Prijavitelj projekta je Komunalac Požega d.o.o. čije poslovanje između ostalih obuhvaća djelatnost gospodarenja otpadom na području 8 JLS (Požega, Pleternica, Kutjevo, Brestovac, Čaglin, Jakšić, Kaptol, Velika), a koje se susreće s problemom nedostatka adekvatne infrastrukture/postrojenja za prikupljanje i obradu biootpada.

Projekt se odnosi na izgradnju I. funkcionalnog dijela kompostane na k.č.br. 700 k.o. Mihaljevci u sklopu odlagališta otpada Vinogradine. Predviđeni kapacitet za ovu fazu projekta je 1000 t/god.

Projektom su planirane sljedeće aktivnosti:

 • Priprema dokumentacije
 • Izgradnja i opremanje postrojenja za recikliranje odvojeno sakupljenog biootpada
 • Provedba horizontalnih načela
 • Promidžba i vidljivost
 • Upravljanje projektom i administracija

Krajnji korisnici projekta je stanovništvo osam JLS (gradovi Požega, Pleternica i Kutjevo, općine Velika, Brestovac, Čaglin, Kaptol i Jakšić), gospodarski subjekti i ustanove koji će koristiti usluge prijavitelja, ostale JLS i Požeško-slavonska županija, vlasnici nekretnina i investitori koji nemaju prebivalište/boravište/sjedište na području djelovanja prijavitelja te posljedično i stanovništvo i subjekti izvan područja djelovanja prijavitelja.

Ugovor o financiranju projektnog prijedloga „Izgradnja i opremanje kompostane na lokaciji Vinogradine“ (KK.06.3.1.15.0009) potpisan je 27. studenog 2020. godine.

Razdoblje provedbe Projekta je 21 mjesec od stupanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava na snagu.

Ukupna vrijednost projekta je 7.536.866,81 kn. Ukupni prihvatljivi troškovi projekta su 6.000.439,04 kuna pri čemu je iznos bespovratnih sredstava 3.000.219,52 kuna, tj. 50% ukupno prihvatljivih troškova.

Projekt se sufinancira iz Kohezijskog fonda unutar Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.

 

 

Foto: Ilustrativna fotografija

Osnovni podaci

Komunalac Požega d.o.o.

Vukovarska 8
34000 Požega
Republika Hrvatska

OIB: 99740428762
MB: 04156510

Besplatni kontakt telefon : 0800 200 171
Email: info@komunalac-pozega.hr

Telefon: 034 316 860

Radno vrijeme

UPRAVA

 • Ponedjeljak - petak: 07.00 -15.00 sati

BLAGAJNA

 • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

REKLAMACIJE I RAD SA STRANKAMA

 • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

GRADSKA TRŽNICA

 • Ponedjeljak, utorak, srijeda i petak: 07.00 - 13.00 sati
 • Četvrtak i subota: 06.00 - 14.00 sati

RECIKLAŽNA DVORIŠTA

 • Ponedjeljak - petak : 09.00 - 16.00 sati (Pauza: 12.00 - 12.30 sati)
 • Subota: 07.00 - 12.00 sati