Godišnja izvješća

  • 2020. godina

docxII. rebalans Plana investicija 2020. 

xlsxII. rebalans Plana investicija za 2020.

docxII. rebalans Financijskog plana za 2020. godinu

xlsxPlan investicija i investicijskog održavanja za 2020. godinu

docxPlan investicija i investicijskog održavanja za 2020. godinu
rtfFinancijski plan za 2020. godinu

xlsxPrvi rebalans Plana investicija i investicijskog održavanja za 2020. godinu

docxPrvi rebalans Plana investicija i investicijskog održavanja za 2020. godinu

rtfRebalans financijskog plana za 2020. godinu

 

  • 2019. godina
rtfRebalans financijskog plana za 2019. godinu
rtfFinancijski plan za 2019. godinu
 
  • 2018. godina
pdf Izvršenje plana investicija i investicijskog održavanja za 2018. godinu
pdf Izvršenje financijskog plana za 2018. godinu

pdf Godišnje izvješće o poslovanju za 2018. godinu
pdfIzvješće neovisnog revizora i financijski izvještaji za 2018. godinu 14 683 KB
pdf Financijski plan za 2018. godinu.pdf 14 683 KB
docIzvršenje financijskog plana za 2018. godinu
xlsGodišnje financijsko izvješće za 2018. godinu

docxBilješke uz financijsko izvješće za 2018. godinu

  • 2017. godina

pdf Godišnje izvješće o poslovanju za 2017. godinu.pdf 14 683 KB
pdf Bilanca na dan 31.12.2017. godine.pdf 14 683 KB
pdf Račun dobiti i gubitka za razdoblje 1.1.2017. do 31.12.2017. godine.pdf 14 683 KB
pdf Izvješće neovisnog revizora i financijski izvještaji za 2017. godinu.pdf 14 683 KB
pdf Bilješke uz financijske izvještaje za 2017. godinu.pdf 14 683 KB

  • 2016. godina

pdf Godišnje izviješće o poslovanju za 2016. godinu.pdf 14 683 KB
pdf Bilanca - stanje na dan 31.12.2016.pdf 3 436 KB
pdf Račun dobiti i gubitaka za razdoblje 1.1.2016. do 31.12.2016.pdf 2594 KB
pdf Izviješće neovisnog revizora i financijski izvještaj za 2016. godinu.pdf 7 636 KB
pdf Bilješke uz financijske izvještaje za 2016. godinu.pdf 14 683 KB

  • 2015. godina

pdfGodišnje izvješće o poslovanju za 2015. godinu.pdf870.1 KB
pdfBilanca - stanje na dan 31.12.2015.pdf340.71 KB
pdfIzvješće neovisnog revizora i financijski izvještaji za 2015.godinu110.35 KB
pdfBilješke uz financijske izvještaje za 2015. godinu477.56 KB

  • 2014. godina

pdf Godišnje izvješće o poslovanju za 2014. godinu 787.15 KB
pdfBilanca - stanje na dan 31.12.2014.153.53 KB
pdfRačun dobiti i gubitka 14.01.2014. - 31.12.2014.75.91 KB
pdfBilješke uz financijske izvještaje za 2014. godinu477.56 KB