požeško komunalno poduzeće - za čist grad 

Tržnica

Komunalac Požega d.o.o obavlja upravljanje i održavanje Gradskom tržnicom. Gradska tržnica u Požegi nalazi se na Trgu sv.Trojstva 22 i obuhvaća svojim vanjskim dijelom dio Ulice Vučjak, dio parkirališta iza Gradske kuće i Sokolove ulice. Otvoreni dio pod upravom je Grada Požege.

Na tržnici se obavlja promet robom na malo. Tržnicu čine otvoreni i zatvoreni dio sa zatvorenim tržnim prostorom i klupama, te lokali u kojima su prodavaonice i ugostiteljski objekti. Prostor tržnice namijenjen je za prodaju i promet trgovine na malo poljoprivrednim proizvodima i drugim proizvodima i robom, ako je to zakonom i drugim propisima dopušteno. 

 Rad na gradskoj tržnici obavlja se u skladu s Tržnim redom.  Roba se prodaje samo na za to određenim prodajnim mjestima, prema utvrđenom rasporedu i namjeni prostora (Zelena tržnica i Mlijeko i mliječni proizvodi).

Prodajna mjesta nalaze se u zatvorenom dijelu tržnice i to:

  • Zelena tržnica podijeljena na 3 (tri) zone s prodajom na kamenim klupama
  • Mlijeko i mliječni proizvodi u zatvorenom dijelu tržnice, podijeljeni na 3 (tri) zone s prodajom na kamenim klupama
  • Otvoreni dio tržnice, podijeljen na zone, na kojemu se prodaje roba na klupama i u natkrivenim štandovima, a kojim upravlja Grad Požega po posebnom režimu

Poslovi koje djelatnici Komunalca Požega d.o.o.  obavljaju na tržnici su sljedeći:

  • osiguravaju sve uvjete poslovanja na tržnici propisane Tržnim redom,
  • obavljaju pregled tržnog prostora prije početka radnog vremena i osiguravaju čistoću prostora,
  • na usluzi su korisnicima prostora u svezi osiguravanja slobodnih prodajnih prostora, primanja reklamacija i sl.
  • održavaju red na tržnici,
  • surađuju s nadležnim inspekcijskim službama radi sprječavanja prodaje nedozvoljene robe na tržnici, zdravstveno neispravnih proizvoda i preprodaje,
  • poduzimaju i druge mjere koje osiguravaju nesmetani promet roba na tržnici.