požeško komunalno poduzeće - za čist grad 

Novosti

Evidencija dimnjaka: Zašto se provodi, na koji način i koliko često treba čistiti dimnjake?

Odlukom Gradskog vijeća Grada Požege o obavljanju dimnjačarskih poslova (od 30. siječnja 2019. godine.) Grad Požega povjerio je obavljanje dimnjačarskih poslova Komunalcu Požega d.o.o. Dimnjačarskim poslovima smatraju se pregled i čišćenje dimovodnih objekata i poduzimanje mjera za sprečavanje opasnosti od požara, eksplozija, trovanja te zagađivanja zraka, kako štetne posljedice ne bi nastupile zbog neispravnosti dimovodnih objekata i uređaja za loženje. Pregled, odnosno čišćenje dimovodnih objekata i uređaja za loženje na kruta, tekuća i plinska goriva potrebno je obaviti najmanje jedanput godišnje.

Prethodnih godina dimnjačari su čistili dimnjake po pozivu građana. Od rujna 2020. godine, sukladno navedenoj Odluci dimnjačari će čistiti dimnjake shodno utvrđenom Godišnjem planu pregleda i čišćenja dimovodnih objekata i uređaja za loženje. To znači da će se svakom korisniku dimnjaci čistiti najmanje jedanput godišnje, izuzev građanima koji imaju plinski  fasadni bojler ili kondenzacijski uređaj te nisu dužni čistiti dimnjake i dimovodne objekte koji nisu u funkciji.

Evidencija dimnjaka i dimovodnih objekata obveza je Dimnjačarske službe i važan preduvjet kvalitetnog obavljanja dimnjačarskih poslova. Stoga su djelatnici Dimnjačarske službe Komunalca Požega d.o.o. krenuli s evidencijom dimnjaka i dimovodnih objekata u svim kućanstvima na području gdje Komunalac provodi poslove dimnjačarstva.

Prvim dolaskom na adresu korisnika dimnjačar utvrđuje koliko korisnik ima dimnjaka, vrstu objekta, tip grijanja i vrstu grijanja za što Komunalac Požega d.o.o. ispostavlja račun u iznosu 31,00 kn (s PDV-om). Evidencija dimnjaka plaća se jednokratno, dok se usluga čišćenja naplaćuje prema Cjeniku dimnjačarskih usluga.

Korisnicima koji ne koriste dimnjake, dimnjačar nakon provedene evidencije više neće dolaziti, no sve promjene poput priključivanja trošila na novi ili nekorišteni dimnjak, namjeru promjene ložišta i/ili vrste goriva u načinu grijanja, i sl. korisnici su dužni prijaviti dimnjačarskoj službi kako bi se izlaskom na teren evidentirale. Ovakvim načinom rada poboljšana je učinkovitost dimnjačarske službe, usluge su dostupnije svim korisnicima i što je najvažnije, povećana je sigurnost građana.

Odvoz krupnog (glomaznog) otpada 19. rujna 2020.

Komunalac Požega d.o.o. će 19. rujna 2020. godine odvoziti krupni (glomazni) otpad na području MO Orljava u ulicama: Bana Borića, Bana E. Derenčina, Bana J. Jelačića, Bana P. Šubića, Bana P. Berislavića, Grgura Ninskog, Kneza Domagoja, Kneza LJ. Posavskog, Kneza Mislava, Kneza Trpimira, Kneza Višeslava, Kralja Držislava, Kralja Krešimira, Kralja P. Svačića, Kralja Tvrtka, Kralja Zvonimira, Zrinska od kućnog broja 55-93 i 32-70.

Krupni će se otpad odvoziti i iz naselja Alaginci, Golobrdci, Mihaljevci, Novi Mihaljevci, Šeovci i Turnić.

Korisnici komunalnih usluga iz navedenih ulica i naselja koji su podmirili svoje financijske obveze prema Komunalcu Požega d.o.o. i žele koristiti uslugu odvoza i zbrinjavanja krupnog (glomaznog) otpada, trebaju se javiti u Komunalac Požega d.o.o. na tel. broj 034/440 – 997 najkasnije do petka, 18. rujna 2020., do 13 sati.

Krupni (glomazni) otpad nije dozvoljeno odlagati na javnu površinu, nego ga je potrebno skupiti na hrpu unutar okućnice, neposredno uz javnu površinu. Metalni krupni (glomazni) otpad potrebno je posebno odvojiti od ostalog krupnog (glomaznog) otpada. Stari automobili i građevinski otpad nisu kućni krupni (glomazni) otpad i ne odvoze se u okviru Plana odvoza krupnog (glomaznog) otpada. Popis vrsta predmeta i tvari koje se smatraju krupnim (glomaznim) otpadom propisan je Naputkom o glomaznom otpadu (NN 79/15) i objavljen je na www.komunalac-pozega.hr.

Podsjećamo da krupni (glomazni) otpad možete besplatno dovesti i u reciklažno dvorište u Požegi od ponedjeljka do petka od 9 do 16 sati te subotom od 7 do 12 sati.

Kreće odvoz glomaznog otpada iz domaćinstava

Komunalac Požega d.o.o. kreće s odvozom krupnog (glomaznog) otpada. Otpad će se odvoziti subotom od 12. rujna 2020. do 28. studenog 2020. godine prema Planu odvoza krupnog (glomaznog) otpada na području grada Požege te ostalih gradova i općina gdje Komunalac Požega d.o.o. provodi uslugu sakupljanja otpada. Raspored odvoza objavljen je na mrežnoj stranici Komunalca Požega d.o.o., a korisnici komunalnih usluga koji su podmirili svoje financijske obveze prema Komunalcu Požega d.o.o. i žele koristiti uslugu odvoza i zbrinjavanja krupnog (glomaznog) otpada, trebaju se javiti u Komunalac Požega d.o.o. na tel. broj 440 – 997 najkasnije dan uoči odvoza do 13 sati. Krupni (glomazni) otpad nije dozvoljeno odlagati na javnu površinu, nego ga je potrebno skupiti na hrpu unutar okućnice, neposredno uz javnu površinu. Metalni krupni (glomazni) otpad potrebno je posebno odvojiti od ostalog krupnog (glomaznog) otpada. Stari automobili i građevinski otpad nisu kućni krupni (glomazni) otpad i ne odvoze se u okviru Plana odvoza krupnog (glomaznog) otpada. Popis vrsta predmeta i tvari koje se smatraju krupnim (glomaznim) otpadom propisan je Naputkom o glomaznom otpadu (NN 79/15) i objavljen je na www.komunalac-pozega.hr.

Podsjećamo da krupni (glomazni) otpad možete besplatno dovesti i u reciklažna dvorišta u Požegi, Pleternici, Velikoj i Jakšiću od ponedjeljka do petka od 9 do 16 sati te subotom od 7 do 12 sati.

pdfPlan odvoza krupnog (glomaznog) otpada na području Požege i ostalih gradova i općina

jpgPlan odvoza krupnog (glomaznog) otpada na području Požege i ostalih gradova i općina

Dimnjačarska služba kreće s evidencijom dimnjaka i dimovoda: Redovno održavanje dimnjaka preduvjet je Vaše sigurnosti

Sezona grijanja je pred nama i krajnji je trenutak da pozovete dimnjačare. Redovno održavanje dimnjaka i dimovoda potrebno je zbog nesmetanog odvođenja dimnih plinova iz prostorija te sigurnosti korisnika, imovine i zaštite okoliša.

Zbog neispravnog dimnjaka može doći do eksplozije, požara ili trovanja ugljičnim monoksidom od čega u Republici Hrvatskoj godišnje smrtno strada prosječno 30 osoba. Tijekom sezone grijanja 2019./2020. godine Javna vatrogasna postrojba grada Požege imala je desetak intervencija vezanih za dimovodne objekte, a u dva je slučaja došlo do širenja požara na krovište pri čemu je nastala materijalna šteta.

Kako bi se izbjegle neželjene posljedice jedan od preduvjeta je redovito čišćenje dimovodnih objekata. Odlukom Gradskog vijeća Grada Požege o obavljanju dimnjačarskih poslova (od 30. siječnja 2019. godine.) dimnjačarskim poslovima smatraju se pregled i čišćenje dimovodnih objekata i poduzimanje mjera za sprečavanje opasnosti od požara, eksplozija, trovanja te zagađivanja zraka, kako štetne posljedice ne bi nastupile zbog neispravnosti dimovodnih objekata i uređaja za loženje. Pregled, odnosno čišćenje dimovodnih objekata i uređaja za loženje na kruta, tekuća i plinska goriva obavlja se najmanje jedanput godišnje.

Pravovremenim pozivom na broj dimnjačarske službe 099/810 5936 spriječite neželjene posljedice. Nemojte štedjeti na vlastitoj sigurnosti, pozovite dimnjačara na vrijeme!

U skladu s Odlukom Grada Požege o obavljanju dimnjačarske službe na području Grada Požege Dimnjačarska služba Komunalca Požega d.o.o. od 1. rujna 2020. kreće s evidencijom dimnjaka i dimovoda u kućanstvima na području grada Požege te Vas molimo da ovlaštenim dimnjačarima omogućite pristup dimnjacima i dimovodnim objektima.

Evidencija dimnjaka i dimovoda u rujnu 2020. godine obavljat će se prema sljedećem rasporedu:

1.9. do 4.9.2020.

  • Komušina, Laze Vasine, Laze Prnjavor, Laze Ćosine

 7.9. do 25.9.2020.

  • A.B.Šimića, D.Tadijanovića, Grgurevski put, I.Gundulića, I.B.Mažuranić, Janka Matka, M.J.Zagorke, M.Držića, M.Marulića, P.Preradovića, Radnička, Sv.Josipa, Sv.Roka, Zagrebačka

 28.9. do 16.10.2020.

  • F.Supila, I.Šveara, J.Gotovca, J.J.Strossmayera, J.Kozarca, Kalvarija, Matice Hrvatske, M.A.Reljkovića, S.S.Kranjčevića, Skorupov put, Tekija, V.Lisinskog, Vinogradska, Z.Marković, Z.K.Kišur

Raspored evidencije za svaki naredni mjesec bit će objavljen na www.komunalac-pozega.hr.

Evidencija dimnjaka i dimovodnih objekata provodit će se u skladu s mjerama zaštite od koronavirusa.

 

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.