Požeško komunalno poduzeće - za čist grad

Odvoz glomaznog otpada 1. listopada 2022.

U subotu, 1. listopada 2022. godine., Komunalac Požega d.o.o. će odvoziti glomazni otpad s područja:

MO PRAULJE

Ulice: Borisa Hanžekovića, Bore Pavlovića, Cernička, Dr. Ante Šercera, Dr. Andrije Štampara, Dr. Antuna Švarca, Dr. Matije Kožića, Ervine Dragman, Eugena Kvaternika, Frankopanska, Josipa Buturca, Lovre Matačića, Luka, Makse Kuntarića, Pakračka, Sv. Vinka Paulskog, Šijačka cesta, Varelovac, Viktora Ivičića, Vilima  Korajca, 123. brigade.

NASELJA:

Donji Emovci, Emovački Lug, Gornji Emovci, Nova Lipa, Stara Lipa, Ugarci

Korisnici komunalnih usluga u navedenim ulicama i naseljima, koji su podmirili svoje financijske obveze prema Komunalcu Požega d.o.o., a žele koristiti uslugu odvoza i zbrinjavanja glomaznog otpada, trebaju se javiti u Komunalac Požega d.o.o. na tel. broj 034/440 – 997 najkasnije do 13 sati dan uoči odvoza. Glomazni otpad nije dozvoljeno odlagati na javnu površinu, nego ga je potrebno skupiti na hrpu unutar okućnice, neposredno uz javnu površinu. Metalni glomazni otpad potrebno je posebno odvojiti od ostalog glomaznog otpada. Stari automobili i građevinski otpad nisu kućni glomazni otpad i ne odvoze se u okviru Plana odvoza glomaznog otpada. Popis vrsta predmeta i tvari koje se smatraju glomaznim otpadom propisan je Naputkom o glomaznom otpadu (NN 79/15), a navedeni popis možete pronaći na www.komunalac-pozega.hr.

pdfRaspored odvoza glomaznog otpada 2022.

pdfPopis vrsta predmeta i tvari koje se smatraju glomaznim komunalnim otpadom

Natječaj - prodaja drva

Na temelju Društvenog ugovora Komunalca Požega d.o.o., direktor Društva donosi Odluku o raspisivanju natječaja za prodaju drva. Predmet javnog natječaja je prodaja drva bagrem (agacija) u višemetrici.

Ponude se dostavljaju do 9.9.2022. godine.

pdfNATJEČAJ - PRODAJA DRVA 

Radovi na požeškim grobljima

U tijeku su radovi na požeškim grobljima Krista Kralja i Sv. Elizabete kojima upravlja Komunalac Požega d.o.o.

Na Groblju sv. Elizabete uređuju se pročelja i vrata mrtvačnice i kapelice dok je na Groblju Krista Kralja u tijeku izgradnja zdenca kod grobnog polja br. 4. Trenutačno je u sklopu groblja postavljen zdenac kod ceremonijalnog objekta, a s obzirom na daljnju izgradnju grobnih polja, ukazala se potreba za dodatnim.

View the embedded image gallery online at:
https://www.komunalac-pozega.hr/novosti#sigProId008b4d93e0

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa – pomoćni radnik

Temeljem Odluke Uprave Društva Komunalac Požega d.o.o. raspisuje JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto POMOĆNI RADNIK – dva (2) izvršitelja, na određeno vrijeme u trajanju šest (6) mjeseci.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj omotnici osobno ili poštanskom pošiljkom najkasnije do 4. kolovoza  2022. godine do 14,00 sati na adresu:

Komunalac Požega d.o.o., Vukovarska 8, 34000 Požega, s naznakom – „Prijava na natječaj za radno mjesto POMOĆNI RADNIK“

pdfJAVNI NATJEČAJ - POMOĆNI RADNIK, dva (2) izvršitelja 

Električni tricikli za sakupljanje otpada

Vozni park Komunalca Požega d.o.o. bogatiji je za dva električna tricikla. Njima će djelatnici Komunalca jednostavnije obilaziti gradske kvartove i prazniti košarice za otpad postavljene u parkovima i na zelenim površinama, ali i sakupljati otpad koji su nesavjesni građani bacili u prirodu, na nogostupe i  šetnice.  Električni tricikli nabavljeni su putem Javnog poziva za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila u javnom sektoru (EnU-5/21). Ukupna vrijednost tricikala je 57 tisuća kuna od čega 40 posto iznosa sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

- Na električnim triciklima su postavljene kante od 120 ili 240l, snaga motora je 3kW i s jednim punjenjem baterije moguće je odraditi cijelu smjenu od osam sati. Nosivost im je 130 kg, razvijaju brzinu do 25 km/h, imaju ugrađenu solarnu signalizaciju, hidraulične kočnice, a postoji mogućnost i mehaničkog upravljanja pedalama – ističe Josip Mišić iz tvrtke Gradeko d.o.o.

- Održavanje i servis tricikala su vrlo jednostavni i dostupni u vrlo kratkom roku - dodao je Ivan Belošević, direktor proizvodno-servisnog centra Gradatin iz Našica.

Novi tricikli na požeškim su ulicama već danas. Djelatnici koji njima upravljaju ističu da im je sada puno lakše i brže raditi.

View the embedded image gallery online at:
https://www.komunalac-pozega.hr/novosti#sigProId2580e4c515

 

 

Korisnički portal

Na internetskoj stranici Komunalca Požega d.o.o. postavljen je Korisnički portal.

Putem korisničkog portala možete dobiti uvid u stanje svojih plaćenih računa za odvoz otpada, grobnu naknadu  i toplinsku energiju (grijanje) te u PDF formatu prikaz neplaćenih računa za navedene usluge. Na prikazanim računima nalazi se QR kod za brže i jednostavnije plaćanje putem mobilnih telefona (slikaj i plati).

Za pristup korisničkom portalu potrebno je registrirati se unošenjem imena, prezimena, korisničkog imena, e-mail adrese lozinke te poziva na broj s nekog od prethodnih računa koje ste dobili u papirnatom obliku. Nakon registracije na e-mail će Vam biti poslan link za aktivaciju čijim je otvaranjem postupak registracije završen.

Administrator korisničkog portala u roku od 24 sata će odobriti registraciju nakon čega je za svaki daljnji ulaz u korisnički portal potrebna samo prijava imenom/emailom i lozinkom.

Registracijom na Korisnički portal više nećete dobivati račune u svoje poštanske sandučiće, već u svoj elektronski sandučić sa svim ispunjenim podacima za uplatu. Na taj je način plaćanje računa brže i jednostavnije i što je najvažnije čuvamo prirodu i okoliš.

Za tonu papira potrebno je posjeći 20 mladih stabala!

Odvoz miješanog komunalnog otpada u dane praznika

Obavještavamo korisnike usluge javnog prikupljanja miješanog komunalnog otpada da će, u ulicama i naseljima gdje odvoz komunalnog otpada po redovnom rasporedu treba biti u srijedu, 22. lipnja 2022. godine, Komunalac Požega d.o.o. otpad odvoziti u subotu, 25. lipnja 2022. godine. Molimo korisnike da posude za miješani komunalni otpad izvezu pred svoje kuće večer uoči odvoza, u petak, 24. lipnja 2022. godine.

Raspored odvoza komunalnog otpada u dane praznika i blagdana pogledajte OVDJE.

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa - vozač teretnog vozila

Temeljem Odluke Uprave Društva Komunalac Požega d.o.o. raspisuje javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa.

Naziv radnog mjesta: VOZAČ TERETNOG VOZILA - dva (2) izvršitelja.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj omotnici osobno ili poštanskom pošiljkom najkasnije do 24. lipnja 2022. godine do 14,00 sati na adresu: Komunalac Požega d.o.o., Vukovarska 8, 34000 Požega, (s naznakom – „Prijava na natječaj za radno mjesto VOZAČ TERETNOG VOZILA“.

pdfNaziv radnog mjesta: VOZAČ TERETNOG VOZILA – dva (2) izvršitelja

Osnovni podaci

Komunalac Požega d.o.o.

Vukovarska 8
34000 Požega
Republika Hrvatska

OIB: 99740428762
MB: 04156510

Besplatni kontakt telefon : 0800 200 171
Email: info@komunalac-pozega.hr

Telefon: 034 316 860

Radno vrijeme

UPRAVA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -15.00 sati

BLAGAJNA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

REKLAMACIJE I RAD SA STRANKAMA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

GRADSKA TRŽNICA

  • Ponedjeljak, utorak, srijeda i petak: 07.00 - 13.00 sati
  • Četvrtak i subota: 06.00 - 14.00 sati

RECIKLAŽNA DVORIŠTA

  • Ponedjeljak - petak : 09.00 - 16.00 sati (Pauza: 12.00 - 12.30 sati)
  • Subota: 07.00 - 12.00 sati