Groblja

Komunalac Požega d.o.o. upravlja grobljima na području Grada Požege (Groblje sv. Ilije, Groblje sv. Elizabete, Groblje Jagodnjak, Groblje Krista Kralja i groblja u Mihaljevcima i Novim Mihaljevcima). Upravljanje grobljima definirano je Zakonom o grobljima (NN 19/98) i Odlukom o grobljima Gradskog vijeća Grada Požege od.25.1.1999. Na grobljima se vrši redovno i investicijsko održavanje u skladu s godišnjim planovima koje donosi uprava groblja.


Groblje sv. Ilije

Groblje sv. Ilije je središnje i najveće požeško groblje. Smješteno je u istočnom gradskom području, neposredno uz cestu prema Pleternici. Osnovano je oko polovice XVIII. kao groblje za zakapanje umrlih od kuge koja je u Požegi harala 1739. godine.

Kapelica na groblju izgrađena je 1792. godine, te su joj se veličina i oblik zadržali sve do danas. Kapelica je registrirana kao spomenik kulture. U 2008. godini izvršena je njena obnova, uređena je unutrašnjost, obnovljena fasada, te izvršena zamjena crijepa na krovu. Uz kapelicu sv. Ilije uređen je muzej nadgrobnih spomenika.

Na ulazu u  groblje 1958.godine izgrađena je mrtvačnica s arkadom i pomoćnim prostorijama, a 2008.god izvršena je njena obnova.

Križ na groblju blagoslovljen je 20.7.1879. godine. Na groblju je izgrađen i novi centralni križ u novijem južnom dijelu groblja, gdje su smještene grobnice hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

Na groblju postoji mnogo vrijednih spomenika  i grobnica, a među spomenike kulture uvrštena je  i grobnica obitelji Kraljević. Na groblju su sahranjeni mnogi zaslužni i cijenjeni građani Požege. Groblje se redovito održava i uređuje, te se vodi briga o njegovom zelenilu.

Danas groblje ima 3021 grobno mjesto.


Groblje Sv.Elizabete

Groblje sv. Elizabete smješteno je na brijegu u blizini izvorišta Fratrovica. To je najstarije sačuvano požeško groblje o kojem postoje pisani spomenici iz XVII stoljeća. Kapelica groblja izgrađena je između 1860. i 1862.godine u današnjem obliku. Kapelica na groblju koristi se i kao odarnica. U 2008. i 2009. god. izvršena je obnova unutrašnjosti, fasada i krova kapelice.

Kameni križ na groblju podignut je 1927.godine, a zbog uočenih oštećenja i opasnosti od rušenja na okolne grobnice izveden je novi zamjenski križ u 2010.god., a postojeći pohranjen radi sanacije.

Groblje se redovito održava i uređuje, obnavlja se zelenilo. Svake godine investira se u njegovu obnovu i u poboljšanje grobljanskih usluga, pa je tako groblje u novije vrijeme dobilo i sanitarni čvor.

Na groblju postoji 1670 grobnih mjesta.


Groblje Jagodnjak

Južno pravoslavno groblje u Jagodnjaku prvi put se spominje 20.kolovoza 1785.godine. Smješteno je u dolini potoka Vučjak. Mrtvačnica na groblju sagrađena je  1966.godine, a ograda postavljena 1974. godine.

Na groblju su posljednjih godina izvedeni radovi na uređenju mrtvačnice, grobljanskih staza i ograde.

Danas groblje ima 651 grobno mjesto. Groblje se redovito održava i uređuje, obnavlja se njegovo zelenilo.


Groblje Krista Kralja

Zbog nedostatka prostora za ukop na gradskim grobljima u Požegi, osamdesetih godina utvrđen je prostor za izgradnju novog groblja u Požegi na području Praulja. Aktivnosti na izgradnji novog groblja započela je Tekija d.o.o. 1997. godine te su izvedeni radovi iskolčenja parcele, uređenja zemljišta, izrade prilazne ceste i ograde, te uređenje zelenog pojasa  na istočnoj strani parcele. 1998. god. započela je priprema projektne dokumentacije za ishođenje dozvola, te je 1999.godine  izdana lokacijska, a 2000.godine građevinska dozvola za izgradnju groblja u skladu s projektom DESAR d.o.o. iz Zagreba, autora Snježane Jakopčić i Andrije Rusana.

Izgradnja objekata groblja započela je 2001.god. te završila 2007.god., a vodili su  je Grad Požega i Tekija d.o.o. Izgrađeni su ceremonijalni i prateći objekti te ograda groblja. Formirana su i tri grobna polja s grobnicama, a u tijeku je izgradnja četvrtog i petog polja. 2013. godine izgrađen je centralni križ na groblju te interne prometnice uz izgrađena polja.

Na groblju postoji 891 grobno mjesto.


Groblja u Mihaljevcima i Novim Mihaljevcima

U ovim naseljima postoje 2 groblja kojima upravlja Komunalac Požega d.o.o.: Katoličko groblje (zajedničko groblje naselja Mihaljevci i Novi Mihaljevci i Pravoslavno groblje (u naselju Mihaljevci). Groblja se održavaju i uređuju, obnavlja se njihovo zelenilo.

Na Katoličkom groblju  postoji 376 grobnih mjesta, a na Pravoslavnom 154.


Groblje Vidovci

Komunalac Požega d.o.o. grobljem u Vidovcima upravlja od 1. ožujka 2015. godine. Na groblju postoji 708 grobnih mjesta.


Groblje Dervišaga

Groblje u Dervišagi je pod upravljanjem Komunalca Požega d.o.o. od 1. siječnja 2016. godine. Groblje je podijeljeno u četiri polja i ima evidentiranih 338 grobnih mjesta.


pdfOdluka o grobljima2.23 MB
pdfOpći uvjeti korištenja usluge ukopa i ostalih grobljanskih usluga341.52 KB
pdfCjenik godišnjih grobnih naknada za korištenje grobnog mjesta.pdf283.71 KB
pdfOdluka o pravilima ponašanja na groblju823.86 kB