Javno savjetovanje - Prijedlog cjenika javne usluge skupljanja komunalnog otpada

Sukladno članku 66. i članku 178. stavku 1. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21), jedinice lokalne samouprave u kojima trgovačko društvo Komunalac Požega d.o.o. iz Požege, Vukovarska 8, obavlja javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada, krajem siječnja 2022. godine donijele su Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na svom području te istu objavile na svojoj mrežnoj stranici i službenom glasilu.
Davatelj javne usluge sakupljanja komunalnog otpada dužan je, sukladno članku 178. stavku 3. Zakona, donijeti Cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada (u daljnjem tekstu: Cjenik) u roku od tri mjeseca od dana donošenja Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada (u daljnjem tekstu: Odluka). Sukladno članku 77. stavku 3. Zakona dužan je provesti prethodno javno savjetovanje od najmanje 30 dana o prijedlogu cjenika s obrazloženjem cijene i izmjene cijene, te s obrazloženjem načina na koji je određena cijena obvezne minimalne javne usluge.

Komunalac Požega d.o.o. izradio je prijedlog Cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada te pripremio potrebna obrazloženja i dokumente za pribavljanje suglasnosti na Cjenik. Sukladno članku 77. stavku 5. Zakona, suglasnost na Cjenik izdaje izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave na čijem području Komunalac Požega d.o.o. obavlja javnu uslugu. Prijedlog Cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada ovim putem objavljuje se na prethodno javno savjetovanje.

pdfPRIJEDLOG CJENIKA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

docxObrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću

pdfObrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću

pdfIzvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću