požeško komunalno poduzeće - za čist grad 

Novosti

Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona i plastike (referentni broj Poziva: KK.06.3.1.18.)

lenta kompostana

Komunalac Požega d.o.o. potpisao je s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projektni prijedlog Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona i plastike (Referentni broj Poziva: KK.06.3.1.18.).

Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona i plastike doprinijet će unaprjeđenju i proširenju sustava odvojenog prikupljanja otpada koji je uspostavio Komunalac Požega d.o.o. na području 8 jedinica lokalne samouprave, stvaranju preduvjeta za kvalitetno prikupljanje i prijevoz prethodno odvojenog otpadnog papira, kartona i plastike od miješanog komunalnog otpada, povećanju stope odvojenog sakupljanja otpada na području navedenih JLS, smanjenju količine otpada na odlagalištu Vinogradine, s naglaskom na smanjenje količine biorazgradivog otpada (papira i kartona), a time i CO2, te očuvanju prirodnih resursa. Isto tako, nabavom dvokomornog komunalnog vozila smanjit će se emisija ispušnih plinova u atmosferu. Istovremenim prikupljanjem dvije vrste otpada smanjit će se potreban broj odvoza otpada, a time i troškovi društva.

Prijavitelj projekta je Komunalac Požega d.o.o. koje provodi djelatnost gospodarenja otpadom na području 8 JLS (Požega, Pleternica, Kutjevo, Brestovac, Čaglin, Jakšić, Kaptol, Velika).

Projektom su planirane sljedeće aktivnosti:

  • Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona i plastike
  • Informiranje i vidljivost projekta
  • Provedba horizontalnih načela

Krajnji korisnici nakon provedbe projekta su komunalno društvo te korisnici usluge prikupljanja komunalnog otpada – domaćinstva i gospodarski subjekti na području 8 jedinica lokalne samouprave (gradova Požege, Pleternice i Kutjeva i općina Brestovac, Čaglin, Jakšić, Kaptol i Velika) Požeško-slavonske županije od kojih će se nabavljenim komunalnim vozilom preuzimati i odvoziti odvojeno prikupljeni otpadni papir, karton i plastika.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projektni prijedlog Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona i plastike (Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.06.3.1.18.0054) potpisan je 23. prosinca 2020. godine.

Razdoblje provedbe Projekta je do 23. studenog 2021. godine.

Ukupna vrijednost projekta je 1.633.580,00 kn. Ukupni prihvatljivi troškovi projekta su 1.626.580,00 kn pri čemu je iznos bespovratnih sredstava 1.382.593,00 kn, tj. 85% ukupno prihvatljivih troškova.

Projekt se sufinancira iz Kohezijskog fonda unutar Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.

 kamion inf.ponuda1

(Foto: Ilustrativne fotografije)

Snijeg zabijelio Požegu, zimska služba na terenu od nedjelje navečer

Požega je od sinoć prekrivena desetak centimetara debelim snježnim pokrivačem. Kako bi građani prvog radnog dana u tjednu mogli bez poteškoća prometovati i kretati se gradom, zimska služba Komunalca Požega d.o.o. s prvim je intervencijama krenula u nedjelju oko 21 sat.

Na terenu je desetak djelatnika, a u pogon je stavljeno pet traktora i dva kamiona za raljenje i soljenje te dva transportna kombija. Bačeno je oko 25 tona soli i očišćeno više od 90 posto gradskih ulica od kojih su one u brdskim dijelovima grada ponovno očišćene u ranim jutarnjim satima.

Očišćeni su nogostupi i parkirališta na području Požege, a s obzirom na to da snijeg i dalje pada, od jutros se pješački prijelazi i nogostupi dodatno čiste.

Komunalac Požega d.o.o. održava oko sto kilometara prometnica u gradu Požegi i prigradskim naseljima. Prometnice se čiste prema prioritetima i to najprije brdski dijelovi grada te pristupi bolnici, hitnoj službi, policiji i ostalim ustanovama.

Odvoz božićnih drvaca počinje 7. siječnja

Poštovani korisnici,

Komunalac Požega d.o.o. od četvrtka, 7. siječnja, kreće s organiziranim odvozom božićnih drvaca na području grada Požege. Odvoz će se obavljati do 15. siječnja 2021. godine.

Molimo vas da drvca iznesete na javnu površinu ispred svoje kuće ili ispred stambene zgrade kako bi ih djelatnici Komunalca Požega d.o.o. mogli uočiti i odvesti.

Od 4. siječnja račune ponovno možete plaćati na blagajni Komunalca Požega d.o.o.

Cijenjeni korisnici,

od ponedjeljka, 4. siječnja 2021., s radom je ponovno počela blagajna Komunalca Požega d.o.o. u Vukovarskoj 8 u Požegi.

Radno vrijeme blagajne je od 7 do 13 sati.

Hvala na razumijevanju!

Komunalac Požega d.o.o.

Izgradnja i opremanje kompostane na lokaciji Vinogradine (referentni broj Poziva: KK.06.3.1.15)

lenta kompostana

Komunalac Požega d.o.o. potpisao je s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ugovor o sufinanciranju izgradnje i opremanja kompostane na lokaciji Vinogradine (referentni broj Poziva: KK.06.3.1.15).

Cilj projekta „Izgradnja i opremanje kompostane na lokaciji Vinogradine“ je povećanje kapaciteta RH za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada kako bi se doprinijelo unapređenju sustava gospodarenja komunalnim otpadom, posebice odvojenom sakupljanju proizvedenog biootpada te smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalištima.

Prijavitelj projekta je Komunalac Požega d.o.o. čije poslovanje između ostalih obuhvaća djelatnost gospodarenja otpadom na području 8 JLS (Požega, Pleternica, Kutjevo, Brestovac, Čaglin, Jakšić, Kaptol, Velika), a koje se susreće s problemom nedostatka adekvatne infrastrukture/postrojenja za prikupljanje i obradu biootpada.

Projekt se odnosi na izgradnju I. funkcionalnog dijela kompostane na k.č.br. 700 k.o. Mihaljevci u sklopu odlagališta otpada Vinogradine. Predviđeni kapacitet za ovu fazu projekta je 1000 t/god.

Projektom su planirane sljedeće aktivnosti:

  • Priprema dokumentacije
  • Izgradnja i opremanje postrojenja za recikliranje odvojeno sakupljenog biootpada
  • Provedba horizontalnih načela
  • Promidžba i vidljivost
  • Upravljanje projektom i administracija

Krajnji korisnici projekta je stanovništvo osam JLS (gradovi Požega, Pleternica i Kutjevo, općine Velika, Brestovac, Čaglin, Kaptol i Jakšić), gospodarski subjekti i ustanove koji će koristiti usluge prijavitelja, ostale JLS i Požeško-slavonska županija, vlasnici nekretnina i investitori koji nemaju prebivalište/boravište/sjedište na području djelovanja prijavitelja te posljedično i stanovništvo i subjekti izvan područja djelovanja prijavitelja.

Ugovor o financiranju projektnog prijedloga „Izgradnja i opremanje kompostane na lokaciji Vinogradine“ (KK.06.3.1.15.0009) potpisan je 27. studenog 2020. godine.

Razdoblje provedbe Projekta je 21 mjesec od stupanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava na snagu.

Ukupna vrijednost projekta je 7.536.866,81 kn. Ukupni prihvatljivi troškovi projekta su 6.000.439,04 kuna pri čemu je iznos bespovratnih sredstava 3.000.219,52 kuna, tj. 50% ukupno prihvatljivih troškova.

Projekt se sufinancira iz Kohezijskog fonda unutar Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.

 

 

Foto: Ilustrativna fotografija

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.