Raspored odvoza glomaznog otpada 21. rujna 2019.

Komunalac Požega d.o.o. glomazni će otpad 21. rujna 2019. odvoziti iz domaćinstava na području

- MO Babin Vir i to u ulicama: - Antuna Gustava Matoša, Ivana Mažuranića, Miroslava Krleže, Otona Kučere, Ruđera Boškovića, Slavka Kolara, Tina Ujevića, Vanje Radauša, Vladimira Nazora, Vodovodna.

-MO Garevica: Antuna Mihanovića, Cvjetna, Dalmatinska, Dobriše Cesarića, Domobranska, Dr. Filipa Potrebice, Ivana Gorana Kovačića, Josipa Eugena Tomića, Josipa Pavičića, Josipa Runjanina, Julija Kempfa, Matije Gupca, Orljavska, Primorska, Slavonska, Vjekoslava Babukića, Županijska.

Molimo korisnike komunalnih usluga u navedenim ulicama i naseljima, koji su podmirili svoje financijske obveze prema Komunalcu Požega d.o.o., a žele koristiti uslugu odvoza i zbrinjavanja glomaznog otpada da se jave u Komunalac Požega d.o.o. do petka 20.9.2019. u 13:00, na tel. broj 316 – 878. Glomazni otpad nije dozvoljeno odlagati na javnu površinu, nego ga je potrebno skupiti na hrpu unutar svoje okućnice neposredno uz javnu površinu. Metalni glomazni otpad potrebno je posebno odvojiti od ostalog glomaznog otpada. Stari automobili i građevinski otpad nisu kućni glomazni otpad te molimo korisnike da ove vrste otpada ne iznose!

Raspored odvoza glomaznog otpada:
Popis vrsta glomaznog otpada: