Požeško komunalno poduzeće - za čist grad

Divlja odlagališta opasna su za okoliš i zdravlje ljudi

Divlja odlagališta opasna su za okoliš i zdravlje ljudi

Sve češće nam se javljaju građani koji upozoravaju na divlja odlagališta diljem Požeštine. Javnom uslugom prikupljanja miješanog komunalnog otpada, koju na području osam jedinica lokalne samouprave u Požeško-slavonskoj županiji provodi Komunalac Požega d.o.o., obuhvaćeno je cca 18.500 korisnika. Unatoč tome što su stvoreni svi preduvjeti za odvajanje otpada „na kućnom pragu“, a otvorena su i reciklažna dvorišta u Požegi i Pleternici, još uvijek ima onih kojima je jednostavnije otpad odvesti na neku lokaciju u gradu i okolici i tamo ga baciti.

Ovakva divlja odlagališta veliki su problem, opasna su za okoliš i zdravlje ljudi i pokazatelj da još uvijek kao društvo nismo dovoljno ekološki osviješteni niti brinemo o tome što ostavljamo mladim naraštajima.

divlje odlagaliste 2

Komunalac Požega d.o.o. kontinuirano provodi edukacije za odrasle te djecu u vrtićima i školama o odvajanju otpada i njegovu zbrinjavanju u reciklažna dvorišta. S edukacijama nastavljamo i u 2020. godini kako bismo građane potaknuli na savjesno zbrinjavanje otpada i kako bi ružnih prizora divljih odlagališta bilo što manje.

Pozivamo građane koji uoče divlja odlagališta da o tome obavijeste komunalne redare jedinica lokalne samouprave na čijem su području uočene.

Komunalac Požega d.o.o. nastojat će takva odlagališta sanirati na brz i kvalitetan način.

Osnovni podaci

Komunalac Požega d.o.o.

Vukovarska 8
34000 Požega
Republika Hrvatska

OIB: 99740428762
MB: 04156510

Besplatni kontakt telefon : 0800 200 171
Email: info@komunalac-pozega.hr

Telefon: 034 316 860

Radno vrijeme

UPRAVA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -15.00 sati

BLAGAJNA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

REKLAMACIJE I RAD SA STRANKAMA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

GRADSKA TRŽNICA

  • Ponedjeljak, utorak, srijeda i petak: 07.00 - 13.00 sati
  • Četvrtak i subota: 06.00 - 14.00 sati

RECIKLAŽNA DVORIŠTA

  • Ponedjeljak - petak : 09.00 - 16.00 sati (Pauza: 12.00 - 12.30 sati)
  • Subota: 07.00 - 12.00 sati