Požeško komunalno poduzeće - za čist grad

Odvojeno sakupljanje korisnog otpada - Ratarnica

pilot projekt sajmiste srpanj2014
Obavještavaju se korisnici komunalnih usluga na području grada Požege – zona “Ratarnica” da od listopada 2014.g. započinje primjena PE vreća za odvojeno sakupljanje korisnog otpada sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13).
 
Tijekom listopada 2014. godine korisnicima sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada će na kućnu adresu biti dostavljene vreće za odvojeno sakupljanje papira, stakla i plastike. Planirano je da se svakom korisniku mjesečno dodjeli po jedna PE vreća od 120 l za svaku vrstu otpada (dodjeljene PE vreće predviđene su za korištenje do kraja 2014. godine). U slučaju potrebe za većim brojem PE vreća, iste je moguće kupiti na blagajni tvrtke Komunalac Požega d.o.o. na adresi Vukovarska 8, Požega po cijeni od 1 kn/kom.
 
Odvoz korisnih vrsta otpada obavlja se bez dodatne naplate, u okviru mjesečne rate za sakupljanje, odvoz i zbrinjavanje otpada. Odvoz će se vršiti jedanput mjesečno prema Planu odvoza otisnutom na letku.
 
Molimo korisnike da se pridržavaju uputa o postupanju s korisnim otpadom iz letka “ODVOJENO SAKUPLJANJE KORISNOG OTPADA IZ DOMAĆINSTAVA U 2014. GOD.” Komunalac Požega d.o.o. NEĆE ODVOZITI korisni otpad koji nije odložen u propisane PE vreće, koji je onečišćen ili neuredno posložen. U dan odvoza vreće se iznose zavezane ispred objekta (na način kako se iznose posude za komunalni otpad). Za svako nepropisno odlaganje otpada korisnicima će biti ostavljeno UPOZORENJE, kako bi se navedeni nedostaci kasnije uklonili. 
 
Za sve nejasnoće vezane za primjenu PE vreća za odvojeno sakupljanje korisnog otpada korisnici mogu nazvati u Komunalac Požega d.o.o. na tel. 312-471 ili se informirati putem web stranice www.komunalac-pozega.hr.
 

Osnovni podaci

Komunalac Požega d.o.o.

Vukovarska 8
34000 Požega
Republika Hrvatska

OIB: 99740428762
MB: 04156510

Besplatni kontakt telefon : 0800 200 171
Email: info@komunalac-pozega.hr

Telefon: 034 316 860

Radno vrijeme

UPRAVA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -15.00 sati

BLAGAJNA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

REKLAMACIJE I RAD SA STRANKAMA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

GRADSKA TRŽNICA

  • Ponedjeljak, utorak, srijeda i petak: 07.00 - 13.00 sati
  • Četvrtak i subota: 06.00 - 14.00 sati

RECIKLAŽNA DVORIŠTA

  • Ponedjeljak - petak : 09.00 - 16.00 sati (Pauza: 12.00 - 12.30 sati)
  • Subota: 07.00 - 12.00 sati