Požeško komunalno poduzeće - za čist grad

Obavijest o radu dimnjačarske službe

 
schornsteinfeger-stylized-illustration-chimney-sweeper-work-34576655Od 01.rujna 2014. godine Komunalac Požega d.o.o.  jedini je ovlašten za obavljanje dimnjačarske službe na području Grada Požege s prigradskim naseljima.
Redoviti pregled i čišćenje dimovodnih objekata, kao i uređaja za loženje na kruta, tekuća i plinovita goriva potrebno je obaviti najmanje jednom godišnje. Pregledi i čišćenja dimnjaka kotlovnica na plinsko, tekuće ili kruto gorivo obavljaju  se dvaput godišnje – na početku sezone grijanja i u toku sezone.
Radno vrijeme dimnjačarske službe je radnim danom od 7 do 15 h, a dimnjačara radnim danom od 8 do 15 h, te subotom od 8 do 13 sati.

KONTAKT TELEFONI :
Centrala : 034 / 316- 860 
Dimnjačarska služba 034/ 316 -875
Dimnjačar Ivan Višeticki 099 / 810 - 5936
 

Osnovni podaci

Komunalac Požega d.o.o.

Vukovarska 8
34000 Požega
Republika Hrvatska

OIB: 99740428762
MB: 04156510

Besplatni kontakt telefon : 0800 200 171
Email: info@komunalac-pozega.hr

Telefon: 034 316 860

Radno vrijeme

UPRAVA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -15.00 sati

BLAGAJNA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

REKLAMACIJE I RAD SA STRANKAMA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

GRADSKA TRŽNICA

  • Ponedjeljak, utorak, srijeda i petak: 07.00 - 13.00 sati
  • Četvrtak i subota: 06.00 - 14.00 sati

RECIKLAŽNA DVORIŠTA

  • Ponedjeljak - petak : 09.00 - 16.00 sati (Pauza: 12.00 - 12.30 sati)
  • Subota: 07.00 - 12.00 sati