Raspored odvoza krupnog (glomaznog) otpada 21. studenog 2020.

Komunalac Požega d.o.o. će 21. studenog 2020. godine odvoziti krupni (glomazni) otpad na području

  • GRADA KUTJEVA: Bektež, Bjeliševac, Ciglenik, Ferovac, Grabarje, Gradište, Hrnjevac, Kula, Kutjevo, Lukač, Mitrovac, Ovčare, Poreč, Šumanovci, Tominovac, Venje i Vetovo
  • OPĆINE ČAGLIN: Čaglin, Djedina Rijeka, Latinovac, Migalovci, Milanlug, Nova Ljeskovica, Stara Ljeskovica, Ruševo, Vukojevica, Nova Lipovica, Vlatkovac, Kneževac, Stari Zdenkovac, Sapna i Duboka

Korisnici komunalnih usluga iz navedenih naselja koji su podmirili svoje financijske obveze prema Komunalcu Požega d.o.o. i žele koristiti uslugu odvoza i zbrinjavanja krupnog (glomaznog) otpada, trebaju se javiti u Komunalac Požega d.o.o. na tel. broj 034/440 – 997 najkasnije do petka, 20. studenog 2020. godine do 13 sati.

Krupni (glomazni) otpad nije dozvoljeno odlagati na javnu površinu, nego ga je potrebno skupiti na hrpu unutar okućnice, neposredno uz javnu površinu. Metalni krupni (glomazni) otpad potrebno je posebno odvojiti od ostalog krupnog (glomaznog) otpada. Stari automobili i građevinski otpad nisu kućni krupni (glomazni) otpad i ne odvoze se u okviru Plana odvoza krupnog (glomaznog) otpada. Popis vrsta predmeta i tvari koje se smatraju krupnim (glomaznim) otpadom propisan je Naputkom o glomaznom otpadu (NN 79/15) i objavljen je na www.komunalac-pozega.hr.

Krupni (glomazni) otpad možete besplatno dovesti i u reciklažno dvorište u Pleternici od ponedjeljka do petka od 9 do 16 sati te subotom od 7 do 12 sati.