Reciklažna dvorišta su ponovno u funkciji

Sva su reciklažna dvorišta, pod upravljanjem Komunalca Požega d.o.o., ponovno otvorena. Zbog situacije izazvane širenjem koronavirusa, privremeno su bila zatvorena reciklažna dvorišta u Požegi, Velikoj i Jakšiću. Požeško je reciklažno dvorište s radom počelo već drugi dan nakon zatvaranja, RD Velika u funkciji je od ponedjeljka, a danas je s radom počelo i RD Jakšić.

Radno vrijeme reciklažnih dvorišta u Požegi, Pleternici, Velikoj i Jakšiću je od ponedjeljka do petka od 9 do 16 sati te subotom od 7 do 12 sati.