Dan planeta Zemlje: Komunalac korisnicima darivao platnene torbe i brošure o gospodarenju otpadom

„Restore Our Earth“ (Obnovimo našu Zemlju) tema je ovogodišnjeg Dana planeta Zemlje koji se 22. travnja u svijetu obilježava više od 50 godina, a u Hrvatskoj od 1990. godine. Cilj Dana planete Zemlje je potaknuti ljude na promišljanje o važnosti okoliša i prirode. Nastoji se skrenuti pozornost na opasnosti koje prijete životu na Zemlji zbog klimatskih promjena, globalnog onečišćenja, uništavanja ekosustava i ugrožavanja životinjskih i biljnih vrsta.

U prigodi Dana planeta Zemlje, a u skladu s epidemiološkim prilikama, korisnicima koji su tijekom dana na blagajni u Vukovarskoj 8 obavili plaćanja za usluge koje Komunalac Požega d.o.o. pruža, darovane su platnene torbe za kupovinu s ekološkim porukama, brošure i letci o održivom gospodarenju otpadom, odvajanju plastike te ponovnoj uporabi predmeta.

platnene torbe c