Oglas za košnju trave

Komunalac Požega d.o.o., Vukovarska 8, Požega objavljuje oglas za prodaju (uz košnju) trave na lokacijama: Groblje Krista Kralja, oranica u Osječkoj ulici i sajmište Vilare. kosnja 6 21