Obavijest korisnicima: Reciklažno dvorište u Požegi radit će do 20 sati

Reciklažno dvorište u Požegi od danas ima produženo radno vrijeme. Time se korisnicima javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada želi omogućiti dovoz otpada u reciklažno dvorište i u popodnevnim satima, kako bi što prije sanirali posljedice poplave i očistili svoje domove i dvorišta.

Radno vrijeme Reciklažnog dvorišta Požega je od ponedjeljka do petka od 9 do 20 sati, a subotom od 7 do 12 sati. Eventualne promjene bit će objavljene na www.komunalac-pozega.hr