Požeško komunalno poduzeće - za čist grad

U tijeku radovi na zamjeni kapitalne opreme u Kotlovnicama u Babinom viru

028U tijeku su radovi na zamjeni dijela kapitalne opreme u Kotlovnicama u Babinom Viru. Radi se o zamjeni po jednog toplovodnog kotla sa pripadajućim plinskim plamenikom u obje kotlovnice: Miroslava Krleže i Vladimira Nazora.
Riječ je o kotlovima proizvedenim 1982. god. koji su dotrajali i kao takvi neupotrebljivi za daljnji pouzdan rad, a osim toga također su i predimenzionirani svojom instaliranom snagom te kao takvi ne rade u povoljnom radnom režimu što svakako dovodi do prevelike potrošnje plina pri proizvodnji toplinske energije.
Postojeći kotlovi su snage 1800 kW svaki, a umjesto njih ugrađuju se kotlovi sljedećih snaga: 700 kW za kotlovnicu M. Krleže i 1100 kW za kotlovnicu V. Nazora. Novi kotlovi imaju viši stupanj iskorištenja plina, bolje su prilagođeni postojećim korisnicima i racionalnijem radu toplinskih sustava u Babinom Viru. Rok za izvođenje radova je 30 dana.   Vrijednost ugovorenih radova: cca 500.000 kn (bez PDV)
 

Osnovni podaci

Komunalac Požega d.o.o.

Vukovarska 8
34000 Požega
Republika Hrvatska

OIB: 99740428762
MB: 04156510

Besplatni kontakt telefon : 0800 200 171
Email: info@komunalac-pozega.hr

Telefon: 034 316 860

Radno vrijeme

UPRAVA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -15.00 sati

BLAGAJNA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

REKLAMACIJE I RAD SA STRANKAMA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

GRADSKA TRŽNICA

  • Ponedjeljak, utorak, srijeda i petak: 07.00 - 13.00 sati
  • Četvrtak i subota: 06.00 - 14.00 sati

RECIKLAŽNA DVORIŠTA

  • Ponedjeljak - petak : 09.00 - 16.00 sati (Pauza: 12.00 - 12.30 sati)
  • Subota: 07.00 - 12.00 sati