požeško komunalno poduzeće - za čist grad 

Privremena obustava naplate parkiranja u pet gradskih ulica

Kako bi se stanarima ulica u užem središtu grada omogućilo nesmetanu sanaciju šteta nastalih u olujnom nevremenu koje je 25. lipnja 2021. pogodilo Požeštinu, gradonačelnik Požege dr.sc. Željko Glavić donio je Odluku o privremenoj obustavi naplate parkiranja na javnim parkiralištima Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 11/21.) u pet gradskih ulica: Vukovarskoj, dr. Franje Tuđmana, Alojzija Stepinca, Stjepana Radića i Antuna Kanižlića.

Naplata parkiranja obustavlja se do 26. srpnja 2021. godine.

Za provedbu te Odluke zadužuje se trgovačko društvo Komunalac Požega d.o.o., Požega, Vukovarska 8, kao isporučitelj usluge, koji obavlja tehničke i organizacijske poslove, naplatu i kontrolu naplate parkiranja vozila, sukladno Odluci o obavljanju usluge parkiranja na javnim parkiralištima (Službene novine Grada Požege, broj: 2/19.).

nevrijeme parkiranje 4