Raspored odvoza krupnog (glomaznog) otpada 4. rujna 2021.

Komunalac Požega d.o.o. kreće s odvozom krupnog (glomaznog) otpada. Otpad će se odvoziti subotom od 4. rujna 2021. do 27. studenog 2021. godine prema Planu odvoza krupnog (glomaznog) otpada na području grada Požege te ostalih gradova i općina gdje Komunalac Požega d.o.o. provodi uslugu sakupljanja otpada.

U subotu, 4. rujna 2021., glomazni će se otpad odvoziti s područja

  • MO Ciglana u ulicama: Ante Starčevića, Dr. Ivana Pernara, Đure Basaričeka, Eugena Podupskog, Fra Grge Martića, Fra Grge Čevapovića, Fra Kaje Adžića, Hermine Tomić, Ive Čakalića, Josipa Andrića, Josipa Paviševića, Milke Trnine, Pavla Radića, Rudinska, Sv. Leopolda Madnića, Vilima Justa, Vilme Nožinić, Zelena, Zinke Kunc, Zrinska od kućnog broja 1-53 i 2-30.
  • MO Ratarnica u ulicama: Andrije Hebranga, Hrvatskih branitelja, Iločka, Mlinska, Osječka, Ratarnička.
  • U naseljima: Alaginci, Novi Bankovci, Bankovci, Krivaj, Kunovci, Marindvor, Novi Štitnjak, Štitnjak, Šeovci i Turnić.

Molimo korisnike komunalnih usluga u navedenim ulicama i naseljima, koji su podmirili svoje financijske obveze prema Komunalcu Požega d.o.o., a žele koristiti uslugu odvoza i zbrinjavanja glomaznog otpada da se jave u Komunalac Požega d.o.o. do petka, 3.9.2021., u 13:00 sati na tel. broj 034/440-997.

Krupni (glomazni) otpad nije dozvoljeno odlagati na javnu površinu, nego ga je potrebno skupiti na hrpu unutar okućnice, neposredno uz javnu površinu. Metalni krupni (glomazni) otpad potrebno je posebno odvojiti od ostalog krupnog (glomaznog) otpada. Stari automobili i građevinski otpad nisu kućni krupni (glomazni) otpad i ne odvoze se u okviru Plana odvoza krupnog (glomaznog) otpada.

Raspored odvoza  i popis vrsta predmeta i tvari koje se smatraju krupnim (glomaznim) otpadom objavljen je na www.komunalac-pozega.hr.

Podsjećamo da krupni (glomazni) otpad možete besplatno dovesti i u reciklažna dvorišta u Požegi, Pleternici, Velikoj i Jakšiću od ponedjeljka do petka od 9 do 16 sati te subotom od 7 do 12 sati.