požeško komunalno poduzeće - za čist grad 

Obavijest građanima

Obavještavamo Vas da od 3. rujna 2021. godine Komunalac Požega d.o.o. više ne obavlja sakupljanje, odvoz i zbrinjavanje neopasnog građevnog otpada (crijep, šuta, i sl.) nastalog uslijed sanacije šteta od elementarne nepogode (tuče) koja je zadesila Požeštinu 25. lipnja 2021. godine.

Molimo Vas da građevni otpad od navedenog datuma više ne iznosite ispred svojih kuća i stanova, nego da ga zbrinete na zakonom propisan način - u reciklažno dvorište na području svoga grada/općine gdje je moguće predati do 200 kg u šest mjeseci ili da ga predate ovlaštenoj osobi.

Podsjećamo da je radno vrijeme reciklažnih dvorišta od ponedjeljka do petka od 9 do 16 sati (pauza: 12 do 12,30) te subotom od 7 do 12 sati.

Hvala na razumijevanju.