požeško komunalno poduzeće - za čist grad 

Raspored odvoza krupnog (glomaznog) otpada 9. listopada 2021.

U subotu, 9. listopada 2021., Komunalac Požega d.o.o. će odvoziti glomazni otpad s područja:

  • MO Dervišaga u ulicama: Bagdala, Kralja Krešimira, Matije Gupca, Orljavska, Pavla Radića, Radnička, Rujanska, Stjepana Radića, Školska Vinogradsaka, Zrinska.
  • MO Vidovci u ulicama: Cimermanova, Josipa Muževića, Matije Gupca, Milana Valkovića, Obrtnička, Omladinska, Orljavska, Radnička, Sokolova, Stjepana Ferića, Stjepana Radića, Svete Ane, Sv. Ivana Krstitelja, Svetog Valentina, Svibanjska, Školska, Vilima Korajca, Vinogradska, Željeznička.
  • U naseljima: Komušina, Laze Ćosine, Laze Vasine, Laze Prnjavor.

Molimo korisnike komunalnih usluga u navedenim ulicama i naseljima koji su podmirili svoje financijske obveze prema Komunalcu Požega d.o.o., a žele koristiti uslugu odvoza i zbrinjavanja glomaznog otpada, da se jave u Komunalac Požega d.o.o. do petka, 8.10.2021., u 13:00 sati na tel. broj 034/440-997.

Krupni (glomazni) otpad nije dozvoljeno odlagati na javnu površinu, nego ga je potrebno skupiti na hrpu unutar okućnice, neposredno uz javnu površinu. Metalni krupni (glomazni) otpad potrebno je posebno odvojiti od ostalog krupnog (glomaznog) otpada. Stari automobili i građevinski otpad nisu kućni krupni (glomazni) otpad i ne odvoze se u okviru Plana odvoza krupnog (glomaznog) otpada.

Raspored odvoza  i popis vrsta predmeta i tvari koje se smatraju krupnim (glomaznim) otpadom objavljen je na www.komunalac-pozega.hr.

Podsjećamo da krupni (glomazni) otpad možete besplatno dovesti i u reciklažna dvorišta u Požegi, Pleternici, Velikoj i Jakšiću od ponedjeljka do petka od 9 do 16 sati te subotom od 7 do 12 sati.