Raspored odvoza krupnog (glomaznog) otpada 16. listopada 2021.

U subotu, 16. listopada 2021., Komunalac Požega d.o.o. će odvoziti glomazni otpad s područja:

  • MO Centar u ulicama: Alojzija Stepinca, Antuna Kanižlića, Cehovska,  Franje Cirakija, Dr. Franje Tuđmana, Dr. Vlatka Mačeka, Dragutina Lermana,  Franje Thauzya, Grgin dol, Industrijska, Kamenita vrata, Mesnička, Miroslava Kraljevića, Njemačka, Pape I.Pavla II, Pavla Thallera, Pod gradom, Republike Hrvatske, Stjepana Radića, Svetog Florijana, Svetog Vida, Trg Matka Peića, Trg sv. Terezije, Trg Svetog Trojstva, Vukovarska
  • MO Vučjak u ulicama: Fratrovica, Ivana Messnera, Jagodnjak, Janka Jurkovića, Luke Ibrišimovića, Požeški  vinogradarski put, Seovački put, Sokolova, Stjepana Koydla, Svetog Duha, Vučjak, Zdenka Turkovića.
  • U naseljima: Seoci, Gradski Vrhovci, Crkveni Vrhovci, Škrabutnik

Molimo korisnike komunalnih usluga u navedenim ulicama i naseljima koji su podmirili svoje financijske obveze prema Komunalcu Požega d.o.o., a žele koristiti uslugu odvoza i zbrinjavanja glomaznog otpada, da se jave u Komunalac Požega d.o.o. do petka, 15.10.2021., u 13:00 sati na tel. broj 034/440-997.

Krupni (glomazni) otpad nije dozvoljeno odlagati na javnu površinu, nego ga je potrebno skupiti na hrpu unutar okućnice, neposredno uz javnu površinu. Metalni krupni (glomazni) otpad potrebno je posebno odvojiti od ostalog krupnog (glomaznog) otpada. Stari automobili i građevinski otpad nisu kućni krupni (glomazni) otpad i ne odvoze se u okviru Plana odvoza krupnog (glomaznog) otpada.

Raspored odvoza  i popis vrsta predmeta i tvari koje se smatraju krupnim (glomaznim) otpadom objavljen je na www.komunalac-pozega.hr.

Podsjećamo da krupni (glomazni) otpad možete besplatno dovesti i u reciklažna dvorišta u Požegi, Pleternici, Velikoj i Jakšiću od ponedjeljka do petka od 9 do 16 sati te subotom od 7 do 12 sati.