Požeško komunalno poduzeće - za čist grad

Najmanje što možemo napraviti da nam grad bude čist je pokupiti za sobom svoje smeće

Najmanje što možemo napraviti da nam grad bude čist je pokupiti za sobom svoje smeće

Održavanje javne čistoće jedna je od djelatnosti koju Komunalac Požega d.o.o. obavlja na području grada Požege. Poslovi koji se pri tom obavljaju, sukladno minimalnom opsegu radova koje donosi nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave, su ručno i strojno čišćenje prometnih površina, čišćenje košarica za otpad te čišćenje prometnih površina. U gradu Požegi Komunalac Požega d.o.o. održava više od 360.000 m2 zelenih površina, 293.000 m2 javnih površina, te čišćenje 184.000 m2 ulica s tim da je ukupna površina gradskih ulica 355.585 m2.

Ponekad, zbog neodgovornog ponašanja pojedinaca ili skupina, u gradu možemo naići na prizore koji ostavljaju dojam neurednog grada. Najnoviji takav primjer su svijeće koje su ostale na Trgu sv. Terezije Avilske nakon prosvjeda građana „Svjetlom protiv tame“.

Svijeće su uklonili djelatnici Komunalca Požega d.o.o., a na građane i ovaj puta apeliramo da i sami održavaju čistoću grada u kojem žive. Najmanje što možemo napraviti da nam grad bude čist je pokupiti za sobom svoje smeće.

svijece katedrala 2

Osnovni podaci

Komunalac Požega d.o.o.

Vukovarska 8
34000 Požega
Republika Hrvatska

OIB: 99740428762
MB: 04156510

Besplatni kontakt telefon : 0800 200 171
Email: info@komunalac-pozega.hr

Telefon: 034 316 860

Radno vrijeme

UPRAVA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -15.00 sati

BLAGAJNA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

REKLAMACIJE I RAD SA STRANKAMA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

GRADSKA TRŽNICA

  • Ponedjeljak, utorak, srijeda i petak: 07.00 - 13.00 sati
  • Četvrtak i subota: 06.00 - 14.00 sati

RECIKLAŽNA DVORIŠTA

  • Ponedjeljak - petak : 09.00 - 16.00 sati (Pauza: 12.00 - 12.30 sati)
  • Subota: 07.00 - 12.00 sati