Požeško komunalno poduzeće - za čist grad

Sigurnosne mjere za stranke prilikom ulaska u prostorije Komunalca

Sigurnosne mjere za stranke prilikom ulaska u prostorije Komunalca

Na temelju Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova, od 16. studenog 2021. godine,

  • sve stranke koje dolaze u službene prostorije Komunalca Požega d.o.o. obvezne su prilikom ulaska u prostorije Društva, osobi koju poslodavac za to ovlasti,  predočiti EU digitalnu COVID potvrdu ili odgovarajući drugi dokaz o cijepljenju, preboljenju ili testiranju.

Oni koji odbiju predočiti EU digitalnu COVID potvrdu ili odgovarajući drugi dokaz NE MOGU ulaziti i boraviti u prostorijama Društva.

Pozivamo korisnike da za plaćanje računa koriste internet bankarstvo te da, kada god je to moguće, službe Komunalca Požega d.o.o. kontaktiraju telefonski ili putem e-maila.

Hvala na razumijevanju!

                                                                                                                                                                       komunalac logo

Osnovni podaci

Komunalac Požega d.o.o.

Vukovarska 8
34000 Požega
Republika Hrvatska

OIB: 99740428762
MB: 04156510

Besplatni kontakt telefon : 0800 200 171
Email: info@komunalac-pozega.hr

Telefon: 034 316 860

Radno vrijeme

UPRAVA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -15.00 sati

BLAGAJNA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

REKLAMACIJE I RAD SA STRANKAMA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

GRADSKA TRŽNICA

  • Ponedjeljak, utorak, srijeda i petak: 07.00 - 13.00 sati
  • Četvrtak i subota: 06.00 - 14.00 sati

RECIKLAŽNA DVORIŠTA

  • Ponedjeljak - petak : 09.00 - 16.00 sati (Pauza: 12.00 - 12.30 sati)
  • Subota: 07.00 - 12.00 sati