Požeško komunalno poduzeće - za čist grad

Raspored odvoza glomaznog otpada 27. studenog 2021.

Raspored odvoza glomaznog otpada 27. studenog 2021.

U subotu, 27. studenog 2021., Komunalac Požega d.o.o. će odvoziti glomazni otpad s područja:

  • Općine Jakšić: Bertelovci, Cerovac, Eminovci, Granje, Jakšić, Radnovac, Rajsavac, Svetinja, Tekić, Treštanovci.
  • Općine Brestovac: Bolomače, Boričevci, Brđani, Brestovac, Busnovi, Daranovci, Deževci, Dolac, Donji Gučani, Gornji Gučani, Ivandol, Jaguplije, Kamenska, Kamenski Vučjak,  Kujnik, Mijači, Novo Zvečevo, Nurkovac,  Orljavac, Pasikovci, Pavlovci, Perenci, Rasna, Sažije, Skenderovci, Striježevica, Vilić Selo, Zakorenje, Završje.

Molimo korisnike komunalnih usluga u navedenim naseljima koji su podmirili svoje financijske obveze prema Komunalcu Požega d.o.o., a žele koristiti uslugu odvoza i zbrinjavanja glomaznog otpada, da se jave u Komunalac Požega d.o.o. do petka, 26.11.2021., u 13:00 sati na tel. broj 034/440-997.

Krupni (glomazni) otpad nije dozvoljeno odlagati na javnu površinu, nego ga je potrebno skupiti na hrpu unutar okućnice, neposredno uz javnu površinu. Metalni krupni (glomazni) otpad potrebno je posebno odvojiti od ostalog krupnog (glomaznog) otpada. Stari automobili i građevinski otpad nisu kućni krupni (glomazni) otpad i ne odvoze se u okviru Plana odvoza krupnog (glomaznog) otpada.

Raspored odvoza glomaznog otpada u 2021. godini pogledajte OVDJE.

Popis vrsta predmeta i tvari koje se smatraju glomaznim otpadom pogledajte OVDJE.

Podsjećamo korisnike iz navedenih naselja da glomazni otpad mogu besplatno dovesti i u reciklažna dvorišta u Jakšiću i Velikoj, od ponedjeljka do petka od 9 do 16 sati te subotom od 7 do 12 sati.

Osnovni podaci

Komunalac Požega d.o.o.

Vukovarska 8
34000 Požega
Republika Hrvatska

OIB: 99740428762
MB: 04156510

Besplatni kontakt telefon : 0800 200 171
Email: info@komunalac-pozega.hr

Telefon: 034 316 860

Radno vrijeme

UPRAVA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -15.00 sati

BLAGAJNA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

REKLAMACIJE I RAD SA STRANKAMA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

GRADSKA TRŽNICA

  • Ponedjeljak, utorak, srijeda i petak: 07.00 - 13.00 sati
  • Četvrtak i subota: 06.00 - 14.00 sati

RECIKLAŽNA DVORIŠTA

  • Ponedjeljak - petak : 09.00 - 16.00 sati (Pauza: 12.00 - 12.30 sati)
  • Subota: 07.00 - 12.00 sati