Požeško komunalno poduzeće - za čist grad

Obavijest o podjeli plavih kanti za sakupljanje papira

20141209 092121Obavještavamo korisnike komunalnih usluga sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada grada Požege da je komunalno društvo Komunalac Požega d.o.o., Vukovarska 8, Požega izvršilo nabavu kanti za odvojeno prikupljanje papira.
Kante su nabavljene u suradnji s gradom Požegom i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Nabavljeno je 7000 plavih kanti volumena 120 l. U toku siječnja i veljače 2015. godine biti će izvršena podjela kanti. Prilikom preuzimanja korisnici su obvezni potpisati Zapisnik o preuzimanju. 

Ukoliko u trenutku podjele kanti nitko od ukućana ne bude prisutan kod kuće, djelatnici Komunalca Požega d.o.o. će ostaviti obavijest o potrebnom preuzimanju kante u prostoru Komunalca Požega d.o.o na adresi Vukovarska 8, Požega.

 Prema odluci Grada Požege o sakupljanju, odvozu i postupanju sa sakupljenim komunalnim otpadom svi korisnici su dužni redovno odvajati korisni otpad u pripadajuće spremnike, te ga prema planu odvoza redovno iznositi na za to predviđenu lokaciju.Odvoz korisnih vrsta otpada obavlja se prema redovnom planu odvoza bez dodatne naplate, u okviru mjesečne naknade za sakupljanje, odvoz i zbrinjavanje otpada. 
 

Osnovni podaci

Komunalac Požega d.o.o.

Vukovarska 8
34000 Požega
Republika Hrvatska

OIB: 99740428762
MB: 04156510

Besplatni kontakt telefon : 0800 200 171
Email: info@komunalac-pozega.hr

Telefon: 034 316 860

Radno vrijeme

UPRAVA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -15.00 sati

BLAGAJNA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

REKLAMACIJE I RAD SA STRANKAMA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

GRADSKA TRŽNICA

  • Ponedjeljak, utorak, srijeda i petak: 07.00 - 13.00 sati
  • Četvrtak i subota: 06.00 - 14.00 sati

RECIKLAŽNA DVORIŠTA

  • Ponedjeljak - petak : 09.00 - 16.00 sati (Pauza: 12.00 - 12.30 sati)
  • Subota: 07.00 - 12.00 sati