Požeško komunalno poduzeće - za čist grad

Korisnički portal

Korisnički portal

Na internetskoj stranici Komunalca Požega d.o.o. postavljen je Korisnički portal.

Putem korisničkog portala možete dobiti uvid u stanje svojih plaćenih računa za odvoz otpada, grobnu naknadu  i toplinsku energiju (grijanje) te u PDF formatu prikaz neplaćenih računa za navedene usluge. Na prikazanim računima nalazi se QR kod za brže i jednostavnije plaćanje putem mobilnih telefona (slikaj i plati).

Za pristup korisničkom portalu potrebno je registrirati se unošenjem imena, prezimena, korisničkog imena, e-mail adrese lozinke te poziva na broj s nekog od prethodnih računa koje ste dobili u papirnatom obliku. Nakon registracije na e-mail će Vam biti poslan link za aktivaciju čijim je otvaranjem postupak registracije završen.

Administrator korisničkog portala u roku od 24 sata će odobriti registraciju nakon čega je za svaki daljnji ulaz u korisnički portal potrebna samo prijava imenom/emailom i lozinkom.

Registracijom na Korisnički portal više nećete dobivati račune u svoje poštanske sandučiće, već u svoj elektronski sandučić sa svim ispunjenim podacima za uplatu. Na taj je način plaćanje računa brže i jednostavnije i što je najvažnije čuvamo prirodu i okoliš.

Za tonu papira potrebno je posjeći 20 mladih stabala!

Osnovni podaci

Komunalac Požega d.o.o.

Vukovarska 8
34000 Požega
Republika Hrvatska

OIB: 99740428762
MB: 04156510

Besplatni kontakt telefon : 0800 200 171
Email: info@komunalac-pozega.hr

Telefon: 034 316 860

Radno vrijeme

UPRAVA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -15.00 sati

BLAGAJNA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

REKLAMACIJE I RAD SA STRANKAMA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

GRADSKA TRŽNICA

  • Ponedjeljak, utorak, srijeda i petak: 07.00 - 13.00 sati
  • Četvrtak i subota: 06.00 - 14.00 sati

RECIKLAŽNA DVORIŠTA

  • Ponedjeljak - petak : 09.00 - 16.00 sati (Pauza: 12.00 - 12.30 sati)
  • Subota: 07.00 - 12.00 sati