Požeško komunalno poduzeće - za čist grad

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa – pomoćni radnik

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa – pomoćni radnik

Temeljem Odluke Uprave Društva Komunalac Požega d.o.o. raspisuje JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto POMOĆNI RADNIK – dva (2) izvršitelja, na određeno vrijeme u trajanju šest (6) mjeseci.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj omotnici osobno ili poštanskom pošiljkom najkasnije do 4. kolovoza  2022. godine do 14,00 sati na adresu:

Komunalac Požega d.o.o., Vukovarska 8, 34000 Požega, s naznakom – „Prijava na natječaj za radno mjesto POMOĆNI RADNIK“

pdfJAVNI NATJEČAJ - POMOĆNI RADNIK, dva (2) izvršitelja 

Osnovni podaci

Komunalac Požega d.o.o.

Vukovarska 8
34000 Požega
Republika Hrvatska

OIB: 99740428762
MB: 04156510

Besplatni kontakt telefon : 0800 200 171
Email: info@komunalac-pozega.hr

Telefon: 034 316 860

Radno vrijeme

UPRAVA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -15.00 sati

BLAGAJNA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

REKLAMACIJE I RAD SA STRANKAMA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

GRADSKA TRŽNICA

  • Ponedjeljak, utorak, srijeda i petak: 07.00 - 13.00 sati
  • Četvrtak i subota: 06.00 - 14.00 sati

RECIKLAŽNA DVORIŠTA

  • Ponedjeljak - petak : 09.00 - 16.00 sati (Pauza: 12.00 - 12.30 sati)
  • Subota: 07.00 - 12.00 sati