Požeško komunalno poduzeće - za čist grad

Obavijest o novim cijenama povlaštenih parkirnih karata

y259698643778773Temeljem Zaključka gradonačelnika Grada Požege o izmjenama i dopunama Zaključka o parkirnim zonama javnih parkirališta i cijeni parkirne karte , Komunalac Požega d.o.o. od ponedjeljka 02. ožujka 2015. godine primjenjuje izmijenjene cijene dijela povlaštenih parkirnih karata na slijedeći način :

Za fizičke i pravne osobe koje imaju sjedište u parkirnoj zoni, cijena mjesečne povlaštene parkirne karte iznosi za :
I. parkirnu zonu – 300, 00 kuna (umjesto dosadašnjih 400,00 kuna)
II. parkirnu zonu – 150, 00 kuna (umjesto dosadašnjih 250,00 kuna)
Invalidi plaćaju godišnju povlaštenu parkirnu kartu za :
I. parkirnu zonu - 500, 00 kuna
II. parkirnu zonu - 150, 00 kuna

Osobe koje ostvaruju  pravo na povlaštenu parkirnu kartu mogu koristiti pravo na povlaštenu parkirnu kartu samo za jedno motorno vozilo u svom vlasništvu , što se utvrđuje u zahtjevu za izdavanje povlaštene parkirne karte.

Zahtjev za izdavanje povlaštene parkirne karte možete preuzeti ovdje

Osnovni podaci

Komunalac Požega d.o.o.

Vukovarska 8
34000 Požega
Republika Hrvatska

OIB: 99740428762
MB: 04156510

Besplatni kontakt telefon : 0800 200 171
Email: info@komunalac-pozega.hr

Telefon: 034 316 860

Radno vrijeme

UPRAVA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -15.00 sati

BLAGAJNA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

REKLAMACIJE I RAD SA STRANKAMA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

GRADSKA TRŽNICA

  • Ponedjeljak, utorak, srijeda i petak: 07.00 - 13.00 sati
  • Četvrtak i subota: 06.00 - 14.00 sati

RECIKLAŽNA DVORIŠTA

  • Ponedjeljak - petak : 09.00 - 16.00 sati (Pauza: 12.00 - 12.30 sati)
  • Subota: 07.00 - 12.00 sati