Požeško komunalno poduzeće - za čist grad

Nabavljena sječkalica za drvenu masu

DSC07848Komunalac Požega d.o.o. je u ožujku 2015. nabavio sječkalicu drvne mase Scliesing 105 ZX za potrebe usitnjavanja božićnih drvaca, orezanih grana iz gradskih parkova i aleja, te ostalog prikupljenog granja.

Sječkalica ima mogućnost usitnjavanja granja do 13 cm debljine čime se zadovoljavaju sve planirane potrebe. Usitnjena masa će koristiti za proizvodnju komposta koji će se upotrebljavati za potrebe gradskih zelenih površina.

Na ovaj način Komunalac Požega d.o.o. još jednom želi poručiti građanima da biootpad nije smeće, te da postoji jednostavan način da se beskorisna biomasa pretvori u korisnu sirovinu za daljnju uporabu, a time se ispunjavaju i zakonske odredbe o obavezi smanjenja odlaganja biorazgradivog otpada na odlagalištima.

Vrijednost investicije iznosi 102.137,00 kn + PDV od čega je 40 % sufinancirao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

sječkalica

Osnovni podaci

Komunalac Požega d.o.o.

Vukovarska 8
34000 Požega
Republika Hrvatska

OIB: 99740428762
MB: 04156510

Besplatni kontakt telefon : 0800 200 171
Email: info@komunalac-pozega.hr

Telefon: 034 316 860

Radno vrijeme

UPRAVA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -15.00 sati

BLAGAJNA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

REKLAMACIJE I RAD SA STRANKAMA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

GRADSKA TRŽNICA

  • Ponedjeljak, utorak, srijeda i petak: 07.00 - 13.00 sati
  • Četvrtak i subota: 06.00 - 14.00 sati

RECIKLAŽNA DVORIŠTA

  • Ponedjeljak - petak : 09.00 - 16.00 sati (Pauza: 12.00 - 12.30 sati)
  • Subota: 07.00 - 12.00 sati