Požeško komunalno poduzeće - za čist grad

Obavijest o izmjeni cijene usluge sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada

komunalac pozega gospodarenje otpadom0005Obavještavaju se korisnici usluga sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada da se od 1.7.2015.god. primjenjuje novi obračun i visina cijene sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada u kategoriji domaćinstava. 
Izmjena cijene s 45,63 kn/mjesečno na 52,93 kn/mjesečno uzrokovana je povećanim aktivnostima i troškovima komunalnog društva Komunalac Požega d.o.o. vezano za obvezu odvojenog sakupljanja otpada i uspostave reciklažnih dvorišta sa svrhom izdvajanja korisnih sirovina i biorazgradivog otpada iz miješanog komunalnog otpada, koja je propisana odredbama Zakona o održivom gospodarenju (NN 94/13). 
Staračka i samačka domaćinstva i dalje mogu ostvariti popuste (staračka 20% , samačka 30%) temeljem zahtjeva koji podnesu komunalnom društvu uz prilaganje isprava kojima dokazuju svoj status.
 

Osnovni podaci

Komunalac Požega d.o.o.

Vukovarska 8
34000 Požega
Republika Hrvatska

OIB: 99740428762
MB: 04156510

Besplatni kontakt telefon : 0800 200 171
Email: info@komunalac-pozega.hr

Telefon: 034 316 860

Radno vrijeme

UPRAVA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -15.00 sati

BLAGAJNA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

REKLAMACIJE I RAD SA STRANKAMA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

GRADSKA TRŽNICA

  • Ponedjeljak, utorak, srijeda i petak: 07.00 - 13.00 sati
  • Četvrtak i subota: 06.00 - 14.00 sati

RECIKLAŽNA DVORIŠTA

  • Ponedjeljak - petak : 09.00 - 16.00 sati (Pauza: 12.00 - 12.30 sati)
  • Subota: 07.00 - 12.00 sati