Požeško komunalno poduzeće - za čist grad

Obavijest o odvojenom sakupljanju korisnog otpada na području Općina Čaglin, Jakšić i Kaptol

pilot projekt sajmiste kolovoz2014Na području općina Čaglin, Jakšić i Kaptol započela je uspostava sustava odvojenog sakupljanja korisnog otpada. Od 11.09.2015.god. djelatnici komunalnog društva Komunalac Požega d.o.o.  dolaskom na kućnu adresu, domaćinstvima dodjeljuju PE vreće za odvojeno sakupljanje korisnog otpada (papira, stakla i plastike) i letke s uputama o postupanju s odvojeno skupljenim korisnim otpadom te kalendarom odvoza.
U prvoj fazi uspostave sustava obuhvaćena su samo središta općina (Čaglin, Jakšić i Kaptol), dok će se preostala naselja uključiti u narednom periodu, o čemu će korisnici biti pravovremeno obaviješteni.
Molimo sve korisnike usluga sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada da se pridržavaju uputstava komunalnog društva te da u vreće odlažu samo korisne vrste otpada propisane na vrećama i letcima, a vreće iznose na javnu površinu na dan utvrđen kalendarom odvoza.
 
Uz slogan Ministarstva zaštite okoliša i prirode, „Naviku usvojimo i otpad odvojimo“, zahvaljujemo svim korisnicima na suradnji, uključivanju u cjeloviti sustav gospodarenja otpadom, kao i doprinosu u očuvanju okoliša.
 

Osnovni podaci

Komunalac Požega d.o.o.

Vukovarska 8
34000 Požega
Republika Hrvatska

OIB: 99740428762
MB: 04156510

Besplatni kontakt telefon : 0800 200 171
Email: info@komunalac-pozega.hr

Telefon: 034 316 860

Radno vrijeme

UPRAVA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -15.00 sati

BLAGAJNA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

REKLAMACIJE I RAD SA STRANKAMA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

GRADSKA TRŽNICA

  • Ponedjeljak, utorak, srijeda i petak: 07.00 - 13.00 sati
  • Četvrtak i subota: 06.00 - 14.00 sati

RECIKLAŽNA DVORIŠTA

  • Ponedjeljak - petak : 09.00 - 16.00 sati (Pauza: 12.00 - 12.30 sati)
  • Subota: 07.00 - 12.00 sati