Požeško komunalno poduzeće - za čist grad

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

Temeljem Odluke Uprave Društva Komunalac Požega d.o.o. raspisuje

JAVNI NATJEČAJ 

za zasnivanje radnog odnosa

Naziv radnog mjesta: POMOĆNI RADNIK – dva (2) izvršitelja

Organizacijska cjelina: Komunalni sektor, Odjel za gospodarenje otpadom i javnu higijenu, Odsjek za gospodarenje otpadom

Vrsta zaposlenja: na određeno vrijeme u trajanju šest (6) mjeseci.

pdfNatječaj za zasnivanje radnog odnosa

Osnovni podaci

Komunalac Požega d.o.o.

Vukovarska 8
34000 Požega
Republika Hrvatska

OIB: 99740428762
MB: 04156510

Besplatni kontakt telefon : 0800 200 171
Email: info@komunalac-pozega.hr

Telefon: 034 316 860

Radno vrijeme

UPRAVA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -15.00 sati

BLAGAJNA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

REKLAMACIJE I RAD SA STRANKAMA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

GRADSKA TRŽNICA

  • Ponedjeljak, utorak, srijeda i petak: 07.00 - 13.00 sati
  • Četvrtak i subota: 06.00 - 14.00 sati

RECIKLAŽNA DVORIŠTA

  • Ponedjeljak - petak : 09.00 - 16.00 sati (Pauza: 12.00 - 12.30 sati)
  • Subota: 07.00 - 12.00 sati