požeško komunalno poduzeće - za čist grad 

Obavijest o produženju roka za dodjelu kompostera u 2015. godini

nabava kompostera 2014Obavještavaju se korisnici komunalnih usluga sakupljanja, odvoza i postupanja sa skupljenim komunalnim otpadom na području Grada Požege da je komunalno društvo Komunalac Požega d.o.o. produžilo rok prijave za dodjelu kompostera za biorazgradivi otpad. Prijave će se zaprimati do petka 27.11.2015. godine.

Pozivamo sve zainteresirane korisnike, koji udovoljavaju traženim uvjetima, da se jave u Komunalac Požega d.o.o. i ostave svoje osobne podatke. Djelatnici Komunalca Požega d.o.o. će, po utvrđivanju liste korisnika koji su udovoljili uvjetima, dostaviti na njihove adrese obavijesti o preuzimanju kompostera. 

Komposteri će se dodjeljivati korisnicima koji udovolje sljedećim uvjetima:

- korisnici moraju  imati adresu stanovanja u gradu Požegi i naseljima na području Grada Požege,
- moraju pokazati interes za uporabu kompostera prijavom u Komunalac Požega d.o.o. na broj telefona 316-884 ili 316-878 u periodu od 23.11. do 27.11.2015.god. u vremenu od 7.00-15.00 sati,
- moraju imati zelenu površinu u okviru okućnice (travnjak, vrt, voćnjak i sl.) za koju će se izvršiti uvid na terenu,  
- moraju imati podmirene sve financijske obveze prema Komunalcu Požega d.o.o. 
- nisu sudjelovali u dodjeli kompostera 2014.god. tj. nemaju komposter Komunalca Požega d.o.o., za što će se izvršiti provjera u evidenciji komunalnog društva.